Zobacz więcej

Skuteczny system motywowania w firmie w 7 krokach

Motywowanie pracowników stanowi jedną z głównych funkcji zarządzania, obok planowania, organizowania i kontroli. Aby było skuteczne, musi być z nimi spójne. Pracownicy powinni być motywowani...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Ciemne strony pracy zdalnej

Praca zdalna, która w coraz dłużej trwającej pandemii staje się trwałym rozwiązaniem, stawia coraz więcej wyzwań. Z jednej strony zapewnia pracownikom większą elastyczność w świadczeniu...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Konflikty – jak sobie z nimi radzić lepiej?

16 sierpnia 2021 Zarządzanie pracownikami 0

W artykule „Konflikty – jak sobie z nimi radzić?”  opisujemy często stosowane próby rozwiązywania konfliktów, które jednak są mało skuteczne i w najlepszym wypadku prowadzą...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Konflikty – jak sobie z nimi radzić?

16 sierpnia 2021 Zarządzanie pracownikami 0

❓ Czym jest konflikt? Czym różni się od niezgody lub walki? 👉 Konflikt jest zwykle definiowany jako interakcja między osobami pozostającymi we współzależności. Każda z...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zdrowie psychiczne pracowników

Od wielu lat promuje się zdrowie fizyczne, zdrowy tryb życia i odżywianie. Tymczasem badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że aż 6 mln Polaków cierpi...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Menedżer w roli facylitatora

Samodzielny, zaangażowany i odpowiedzialny za swoje decyzje zespół to możliwe, a sztuka facylitacji może w tym pomóc! Wyzwaniem dla firm w czasach kryzysu jest osiąganie...

Zobacz więcej