Doradztwo

Gdyby każdy z nas musiał znać odpowiedzi na wszystkie pytania i musiał samodzielnie rozwiązać wszystkie problemy, historia ludzkości i postępu wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie jest to możliwe. Na szczęście możemy korzystać z dostępnej wiedzy i doświadczeń konsultantów. Także w biznesie. Dla nas doradztwo to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tak, aby rozwiązywać konkretne problemy, tworzyć efektywne i bardziej rentowne organizacje oraz zupełnie nowe biznesy.

Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy

– Peter Drucker (praktyk zarządzania)

Naszym klientom pomagamy koncentrować się na „właściwych dla ich biznesu rzeczach”.

doradztwo

Obszary działań w ramach doradztwa

Poznaj dziedziny, w których pomagamy naszym klientom:

Określenie lub modyfikacja strategii rozwoju firmy, jej misji i długofalowych celów a także przeniesienie ich na poziom bieżących działań, np. za pomocą Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard)

 • Określenie wizji i misji firmy.
 • Zdefiniowanie celów strategicznych i mapy strategii.
 • Określenie planów działania, wskaźników, budżetów i osób odpowiedzialnych.
 • Pomoc w realizacji i aktualizacji strategii.
 • Prowadzenie spotkań strategicznych – kontrola realizacji strategii.

W zależności od specyfiki działalności firmy opracowujemy narzędzia do zarządzania wynikiem firmy, przygotowujemy kadrę zarządzającą i wdrażamy system analizy sytuacji firmy za pomocą wskaźników i kluczowych parametrów.

 • Planowanie i kontrola płynności firmy.
 • Planowanie i kontrola zapasów (rotacja) i należności (terminy, limity, przeterminowania).
 • Planowanie i kontrola zobowiązań (dostawcy, terminy, zabezpieczenie płynności).
 • Zarządzanie marżami– managerski rachunek wyników.
 • Kontrola kosztów. Opracowanie budżetów i controlling.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację majątku obrotowego.

Na podstawie Audytu organizacyjno-zarządczego:

 • Przygotowujemy projekt struktury organizacyjnej, określamy zależności pomiędzy stanowiskami.
 • Przeprowadzamy analizę potencjału pracowników (Analiza Extended DISC)
 • Określamy wskaźniki efektywności na stanowiskach.
 • Tworzymy modele kompetencji na stanowiskach.
 • Tworzymy opisy stanowisk, określamy zakresy obowiązków i uprawnienia do podejmowania decyzji.
 • Ustalamy kluczowe stanowiskach dla firmy i porównujemy poziom wynagrodzeń do funkcjonujących na rynku.
 • Przeprowadzamy reorganizację działów.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację wynagrodzeń.

Dotyczy:

 • Określenie zasad planowania i organizacji pracy – kontrola wykonania.
 • Usprawnienie systemowej komunikacji wewnętrznej
 • Opracowanie procedur i obiegu informacji.

Opracowujemy:

 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • systemy wynagradzania,
 • system motywacyjne uwzględniające wskaźniki efektywności i ukierunkowane na realizację celów strategicznych.

W oparciu o Audyt strategii i organizacji sprzedaży:

 • Projektujemy narzędzia, mechanizmy zarządzania sprzedażą z punktu widzenia jej efektywności, rentowności, zarządzania produktami i kanałami dystrybucyjnymi.
 • Opracowujemy regulaminy współpracy z klientami.
 • Ustalamy cele sprzedażowe produktów.
 • Opracowujemy działania sprzedażowe i budżety dla handlowców.
 • Opracowujemy procedury wdrażania nowych produktów na rynek.
 • Budujemy system motywacyjny dla handlowców powiązany z celami i wskaźnikami efektywności.

Analizujemy i tworzymy strategie marketingowe pod kątem rynków i ich potrzeb, konkurencji oraz posiadanego portfolio produktów.

 • Zdefiniowanie oczekiwań i określenie przewag na rynku.
 • Określenie cech produktów i grup docelowych.
 • Przygotowanie oferty i wartości dodanej.
 • Dobór właściwych działań marketingowych.
 • Opracowanie planów i budżetów marketingowych.
 • Analiza i kontrola skuteczności działań marketingowych i budżetów.

W ramach istniejących, jak i nowo powstających przedsięwzięć, projektujemy działania w taki sposób, aby racjonalnie zarządzać projektem, szczególnie na początkowym jego etapie.

Konsultant pełnieni rolę kierownika projektu wdrażanych zmian, mentora dla właściciela firmy lub kadry menedżerskiej. Konsultant prowadzi regularną opiekę doradczą we wdrażaniu ustalonych zmian w firmie.

To rozwiązanie sprawdza się dla firm rodzinnych (sukcesja). W takich firmach konsultant pełni rolę mentora dzieląc się swoim doświadczeniem managerskim, przygotowując Sukcesorów do nowoczesnego zarządzania firmą. Równolegle współpracuje z Nestorami pomagając przekazać zarządzanie firmą.

Konsultant uczestniczy w spotkaniach Zarządów i Rad Nadzorczych wspierając je w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań zarządczych i strategicznych. To rozwiązanie sprawdza się w sytuacjach, gdy jest potrzeba uporządkowania prac Zarządu i ukierunkowania na realizację celów strategicznych. Jest stosowane również w firmach rodzinnych będących w trakcie sukcesji.

Szeroko rozumiane doradztwo organizacyjne, prawne, finansowe oraz przygotowanie i pomoc w przekazaniu firmy następcom. Więcej na ten temat w dziale SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH.

Jak działamy?

Etapy realizowanych przez nas procesów doradczych:

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
+48 604 259 634
Magdalena Winnicka
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

Temat:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synergy Consulting z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.