Doradztwo Strategiczne i Biznesowe

Gdyby każdy z nas musiał znać odpowiedzi na wszystkie pytania i musiał samodzielnie rozwiązać wszystkie problemy, historia ludzkości i postępu wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie jest to możliwe. Na szczęście możemy korzystać z dostępnej wiedzy i doświadczeń konsultantów. Także w biznesie. Dla nas doradztwo to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tak, aby rozwiązywać konkretne problemy, tworzyć efektywne i bardziej rentowne organizacje oraz zupełnie nowe biznesy.

Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy

– Peter Drucker (praktyk zarządzania)

Naszym klientom pomagamy koncentrować się na „właściwych dla ich biznesu rzeczach”.

doradztwo

Obszary działań w ramach doradztwa

Poznaj dziedziny, w których pomagamy naszym klientom:

Określenie lub modyfikacja strategii rozwoju firmy, jej misji i długofalowych celów a także przeniesienie ich na poziom bieżącego zarządzania

 • Określenie wizji i misji firmy.
 • Zdefiniowanie celów strategicznych i mapy strategii.
 • Określenie planów działania, wskaźników, budżetów i osób odpowiedzialnych.
 • Pomoc w realizacji i aktualizacji strategii.
 • Prowadzenie spotkań strategicznych – kontrola realizacji strategii.

W zależności od specyfiki działalności firmy opracowujemy narzędzia do zarządzania wynikiem firmy, przygotowujemy kadrę zarządzającą i wdrażamy system analizy sytuacji firmy za pomocą wskaźników i kluczowych parametrów.

 • Planowanie i kontrola płynności firmy.
 • Planowanie i kontrola zapasów (rotacja) i należności (terminy, limity, przeterminowania).
 • Planowanie i kontrola zobowiązań (dostawcy, terminy, zabezpieczenie płynności).
 • Zarządzanie marżami– managerski rachunek wyników.
 • Kontrola kosztów. Opracowanie budżetów i controlling.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację majątku obrotowego.

Na podstawie Audytu organizacyjno-zarządczego:

 • Przygotowujemy projekt struktury organizacyjnej, określamy zależności pomiędzy stanowiskami.
 • Przeprowadzamy analizę potencjału pracowników (Analiza Extended DISC)
 • Określamy wskaźniki efektywności na stanowiskach.
 • Tworzymy modele kompetencji na stanowiskach.
 • Tworzymy opisy stanowisk, określamy zakresy obowiązków i uprawnienia do podejmowania decyzji.
 • Ustalamy kluczowe stanowiskach dla firmy i porównujemy poziom wynagrodzeń do funkcjonujących na rynku.
 • Przeprowadzamy reorganizację działów.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację wynagrodzeń.

Dotyczy:

 • Określenie zasad planowania i organizacji pracy – kontrola wykonania.
 • Usprawnienie systemowej komunikacji wewnętrznej.
 • Opracowanie procedur i obiegu informacji.
 • Reorganizacja zarządzania procesowego.

Opracowujemy:

 • systemy wynagradzania ( siatki płac, modele kompetencji, opisy stanowisk)
 • systemy motywacyjne uwzględniające wskaźniki efektywności, ukierunkowane na realizację celów strategicznych
 • regulaminy pracy i wynagradzania

W oparciu o Audyt strategii i organizacji sprzedaży:

 • Projektujemy narzędzia, mechanizmy zarządzania sprzedażą z punktu widzenia jej efektywności, rentowności, zarządzania produktami i kanałami dystrybucyjnymi.
 • Opracowujemy regulaminy współpracy z klientami.
 • Ustalamy cele sprzedażowe produktów.
 • Opracowujemy działania sprzedażowe i budżety dla handlowców.
 • Opracowujemy procedury wdrażania nowych produktów na rynek.
 • Budujemy system motywacyjny dla handlowców powiązany z celami i wskaźnikami efektywności.

Analizujemy i tworzymy strategie marketingowe pod kątem rynków i ich potrzeb, konkurencji oraz posiadanego portfolio produktów. Pomagamy osiągać większą sprzedaż poprzez:

 • Zdefiniowanie oczekiwań i określenie przewag na rynku.
 • Określenie cech produktów i grup docelowych.
 • Przygotowanie oferty i wartości dodanej.
 • Dobór właściwych działań marketingowych.
 • Opracowanie planów i budżetów marketingowych.
 • Analiza i kontrola skuteczności działań marketingowych i budżetów.

Model biznesowy jest podstawą zdolności firmy do generowania zysków. Wiele czynników, które wyróżniają firmę spośród innych, wynika bezpośrednio z modelu biznesowego. To metoda, której firma używa do pozyskania klientów, obsłużenia ich i zarobienia pieniędzy. https://synergy-consulting.pl/jaki-jest-twoj-model-biznesowy/

W miarę upływu czasu wszystkie modele biznesowe ulegają osłabieniu. Jeśli właściciele nie obmyślają na nowo swoich modeli, ryzykują że staną się niewolnikami własnych, złych modeli biznesowych.

W celu stworzenia możliwie najlepszego modelu, trzeba go stale ulepszać, dokonując stopniowych, ale ciągłych zmian. https://synergy-consulting.pl/przeanalizuj-swoj-model-biznesowy/

Proponujemy wykorzystanie systemowego podejścia do weryfikacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Obejmuje ono:

 • Analizę istniejącego modelu biznesowego pod kątem generowania zysków, przy wykorzystaniu autorskiej ankiety Synergy Consulting Group„ Ocena modelu biznesowego”
 • Pogłębienie diagnozy przy wykorzystaniu warsztatu diagnostycznego z udziałem kadry zarządzającej.
 • Raport częściowy wskazujący obszary istniejącego modelu biznesowego do doskonalenia wraz z uzasadnieniem.
 • Opracowanie planu działania (wspólnie z kadrą zarządzającą) w celu dostosowania istniejącego modelu do otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa.

Konsultant pełni rolę kierownika projektu wdrażanych zmian, mentora dla właściciela firmy lub kadry menedżerskiej. Konsultant prowadzi regularną opiekę doradczą we wdrażaniu ustalonych zmian w firmie.

To rozwiązanie sprawdza się dla firm rodzinnych (sukcesja). W takich firmach konsultant pełni rolę mentora dzieląc się swoim doświadczeniem managerskim, przygotowując Sukcesorów do nowoczesnego zarządzania firmą. Równolegle współpracuje z Nestorami pomagając przekazać zarządzanie firmą.

Konsultant uczestniczy w spotkaniach Zarządów i Rad Nadzorczych wspierając je w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań zarządczych i strategicznych. To rozwiązanie sprawdza się w sytuacjach, gdy jest potrzeba uporządkowania prac Zarządu i ukierunkowania na realizację celów strategicznych. Jest stosowane również w firmach rodzinnych będących w trakcie sukcesji.

Szeroko rozumiane doradztwo organizacyjne, prawne, finansowe oraz przygotowanie i pomoc w przekazaniu firmy następcom. Więcej na ten temat w dziale SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH.

Jak działamy?

Etapy realizowanych przez nas procesów doradczych:

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
Partner zarządzający
+48 604 259 634
Magdalena Winnicka
Partner
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Kauczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP” z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków, NIP: 6371123875, REGON: 121534050. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo do dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji o przetwarzaniu znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies."

  * Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies

  * - pola wymagane