Doradztwo Strategiczne i Biznesowe

Gdyby każdy z nas musiał znać odpowiedzi na wszystkie pytania i musiał samodzielnie rozwiązać wszystkie problemy, historia ludzkości i postępu wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie jest to możliwe. Na szczęście możemy korzystać z dostępnej wiedzy i doświadczeń konsultantów. Także w biznesie. Dla nas doradztwo to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tak, aby rozwiązywać konkretne problemy, tworzyć efektywne i bardziej rentowne organizacje oraz zupełnie nowe biznesy.

Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy

– Peter Drucker (praktyk zarządzania)

Naszym klientom pomagamy koncentrować się na „właściwych dla ich biznesu rzeczach”.

doradztwo

Obszary działań w ramach doradztwa

Poznaj dziedziny, w których pomagamy naszym klientom:

W zależności od specyfiki działalności firmy opracowujemy narzędzia do zarządzania wynikiem firmy, przygotowujemy kadrę zarządzającą i wdrażamy system analizy sytuacji firmy za pomocą wskaźników i kluczowych parametrów.

 • Planowanie i kontrola płynności firmy.
 • Planowanie i kontrola zapasów (rotacja) i należności (terminy, limity, przeterminowania).
 • Planowanie i kontrola zobowiązań (dostawcy, terminy, zabezpieczenie płynności).
 • Zarządzanie marżami– managerski rachunek wyników.
 • Kontrola kosztów. Opracowanie budżetów i controlling.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację majątku obrotowego.

W oparciu o Audyt strategii i organizacji sprzedaży:

 • Projektujemy narzędzia, mechanizmy zarządzania sprzedażą z punktu widzenia jej efektywności, rentowności, zarządzania produktami i kanałami dystrybucyjnymi.
 • Opracowujemy regulaminy współpracy z klientami.
 • Ustalamy cele sprzedażowe produktów.
 • Opracowujemy działania sprzedażowe i budżety dla handlowców.
 • Opracowujemy procedury wdrażania nowych produktów na rynek.
 • Budujemy system motywacyjny dla handlowców powiązany z celami i wskaźnikami efektywności.

Określenie lub modyfikacja strategii rozwoju firmy, jej misji i długofalowych celów a także przeniesienie ich na poziom bieżącego zarządzania

 • Określenie wizji i misji firmy.
 • Zdefiniowanie celów strategicznych i mapy strategii.
 • Określenie planów działania, wskaźników, budżetów i osób odpowiedzialnych.
 • Pomoc w realizacji i aktualizacji strategii.
 • Prowadzenie spotkań strategicznych – kontrola realizacji strategii.

Nieprzemyślana likwidacja firmy może pociągnąć za sobą wysokie koszty związane z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych, regulacją zobowiązań podatkowych i wobec wierzycieli.

Proponujemy pomoc w przeprowadzeniu tego procesu w sposób przemyślany, przy wyborze najkorzystniejszych wariantów postępowania. Nasza pomoc składa się z trzech etapów: zdiagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przedstawienie wniosków i możliwych rozwiązań z uwzględnieniem kosztów każdego z nich oraz aktywna pomoc w realizacji wybranego postępowania.

Etap.1. Audyt w zakresie:

 • Analiza kosztów zatrudnienia pod kątem efektywności pracy
 • Analiza kosztów produkcyjnych i handlowych
 • Analiza składników majątku i kosztów amortyzacji
 • Analiza sytuacji finansowej pod kątem rentowności obszarów działalności
 • Analiza płynności i prognozowanie wpływów i wydatków

Etap.2. Oszacowanie kosztów i skutków podatkowych następujących rozwiązań:

 • Sprzedaż składników majątku, całości lub części przedsiębiorstwa
 • Zachowanie rentownej części przedsiębiorstwa i kontynuowanie działalności
 • Wygaszanie działalności przedsiębiorstwa
 • Likwidacja przedsiębiorstwa

Etap.3. Wsparcie w realizacji projektu krok po kroku

 • Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązania sposobu działania.
 • Opracowane harmonogramu realizacji projektu.
 • Zaplanowanie niezbędnych kosztów w czasie.
 • Opracowanie narzędzi do codziennej kontroli sytuacji finansowej firmy.
 • Wsparcie i kontrola realizacji projektu i budżetu kosztów.

Na podstawie Audytu organizacyjno-zarządczego:

 • Przygotowujemy projekt struktury organizacyjnej, określamy zależności pomiędzy stanowiskami.
 • Przeprowadzamy analizę potencjału pracowników (Analiza Extended DISC)
 • Określamy wskaźniki efektywności na stanowiskach.
 • Tworzymy modele kompetencji na stanowiskach.
 • Tworzymy opisy stanowisk, określamy zakresy obowiązków i uprawnienia do podejmowania decyzji.
 • Ustalamy kluczowe stanowiskach dla firmy i porównujemy poziom wynagrodzeń do funkcjonujących na rynku.
 • Przeprowadzamy reorganizację działów.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację wynagrodzeń.

Opracowujemy:

 • systemy wynagradzania ( siatki płac, modele kompetencji, opisy stanowisk)
 • systemy motywacyjne uwzględniające wskaźniki efektywności, ukierunkowane na realizację celów strategicznych
 • regulaminy pracy i wynagradzania

Dotyczy:

 • Określenie zasad planowania i organizacji pracy – kontrola wykonania.
 • Usprawnienie systemowej komunikacji wewnętrznej.
 • Opracowanie procedur i obiegu informacji.
 • Reorganizacja zarządzania procesowego.

Analizujemy i tworzymy strategie marketingowe pod kątem rynków i ich potrzeb, konkurencji oraz posiadanego portfolio produktów. Pomagamy osiągać większą sprzedaż poprzez:

 • Zdefiniowanie oczekiwań i określenie przewag na rynku.
 • Określenie cech produktów i grup docelowych.
 • Przygotowanie oferty i wartości dodanej.
 • Dobór właściwych działań marketingowych.
 • Opracowanie planów i budżetów marketingowych.
 • Analiza i kontrola skuteczności działań marketingowych i budżetów.

Model biznesowy jest podstawą zdolności firmy do generowania zysków. Wiele czynników, które wyróżniają firmę spośród innych, wynika bezpośrednio z modelu biznesowego. To metoda, której firma używa do pozyskania klientów, obsłużenia ich i zarobienia pieniędzy. https://synergy-consulting.pl/jaki-jest-twoj-model-biznesowy/

W miarę upływu czasu wszystkie modele biznesowe ulegają osłabieniu. Jeśli właściciele nie obmyślają na nowo swoich modeli, ryzykują że staną się niewolnikami własnych, złych modeli biznesowych.

W celu stworzenia możliwie najlepszego modelu, trzeba go stale ulepszać, dokonując stopniowych, ale ciągłych zmian. https://synergy-consulting.pl/przeanalizuj-swoj-model-biznesowy/

Proponujemy wykorzystanie systemowego podejścia do weryfikacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Obejmuje ono:

 • Analizę istniejącego modelu biznesowego pod kątem generowania zysków, przy wykorzystaniu autorskiej ankiety Synergy Consulting Group„ Ocena modelu biznesowego”
 • Pogłębienie diagnozy przy wykorzystaniu warsztatu diagnostycznego z udziałem kadry zarządzającej.
 • Raport częściowy wskazujący obszary istniejącego modelu biznesowego do doskonalenia wraz z uzasadnieniem.
 • Opracowanie planu działania (wspólnie z kadrą zarządzającą) w celu dostosowania istniejącego modelu do otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa.

Konsultant uczestniczy w spotkaniach Zarządów i Rad Nadzorczych wspierając je w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań zarządczych i strategicznych. To rozwiązanie sprawdza się w sytuacjach, gdy jest potrzeba uporządkowania prac Zarządu i ukierunkowania na realizację celów strategicznych. Jest stosowane również w firmach rodzinnych będących w trakcie sukcesji.

Szeroko rozumiane doradztwo organizacyjne, prawne, finansowe oraz przygotowanie i pomoc w przekazaniu firmy następcom. Więcej na ten temat w dziale SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH.

Jak działamy?

Etapy realizowanych przez nas procesów doradczych:

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
Partner zarządzający

Prześlij zapytanie

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Kauczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP” z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków, NIP: 6371123875, REGON: 121534050. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo do dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji o przetwarzaniu znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies."

  * Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies

  * - pola wymagane

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu