Zobacz więcej

Szkoła kompetencji menedżerskich – studium przypadku

29 września 2020 Zarządzanie pracownikami 0

Zdarza się, że przedsiębiorcy stają przed następującym problemem: czy zdolny, wartościowy pracownik, specjalista w swojej branży, na którym można polegać, będzie dobrym menedżerem? Czy zdobędzie...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Gotówka nie jest zyskiem

14 września 2020 Finanse 0

Bilans ma wpływ na rachunek wyników, rachunek wyników na cash flow, a cash flow na bilans. To system naczyń połączonych i żeby dostrzec zaburzenia, należy...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Dlaczego rentowne firmy bankrutują?

7 września 2020 Finanse

Przepływy środków pieniężnych ( cash flow) w istotny sposób różnią się od rachunku wyników. Rachunek wyników  porównuje przychody osiągnięte przez firmę i poniesione koszty uzyskania...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Cash flow. Dlaczego gotówka jest tak ważna?

7 września 2020 Finanse

Rachunek przepływów pieniężnych to dokument ujmujący dane dotyczące gotówki napływającej do firmy oraz gotówki wypływającej z firmy. Dzieli się go na trzy podkategorie: przepływy pieniężne...

Zobacz więcej