Warsztaty i szkolenia

Warsztaty i szkolenia on-line menedżerskie są dla nas integralnym elementem doradztwa. Skuteczne wdrażanie rozwiązań często wymaga przygotowania kadry przedsiębiorstwa.

To cykl praktycznych warsztatów podczas, których nie tylko uczymy, jak zdobywać nowe kompetencje, ale rozwiązujemy konkretne problemy i pracujemy na faktycznych sytuacjach managerskich. Wspólnie wypracowujemy gotowe do wdrożenia usprawnienia w miejscu pracy. Zakres merytoryczny jest dopasowany do indywidualnego profilu i potrzeb uczestników.

Warsztaty szkoleniowe są prowadzone metodami interaktywnymi. W trakcie szkolenia są wykorzystywane następujące metody szkoleniowe:

 • Kwestionariusze, pomagające diagnozować sytuacje lub predyspozycje uczestnika (Extended DISC, ADVISIO)
 • Nagrania webinarów i konferencji
 • Mini wykłady dostarczające wiedzy, wsparte prezentacją
 • Scenki, które pozwolą praktycznie przećwiczyć umiejętności
 • Dyskusja moderowana, wspierająca wymianę doświadczeń i pomagająca zmieniać postawy uczestników
 • Filmy szkoleniowe i gry, cytaty inspirujące do przemyśleń i zmiany postawy.
szkolenia

Poznaj warsztaty i szkolenia on-line Synergy©

To kompleksowy program doskonalenia kompetencji dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Dedykowany do rekomendowanych przez doradców działań.
Celem „Akademii Managera Synergy ©” jest przygotowanie kadry managerskiej do samodzielnego podejmowania decyzji, skutecznego zarządzania ludźmi i koncentracji na celach biznesowych.

Korzyści dla Uczestników Akademii:

 • Zbudowanie współodpowiedzialnego zespołu za realizację celów właścicielskich – myślenie biznesowe.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi w pracy managera z zakresu planowania i kontrolowania, motywowania, formułowania koncepcji, projektowania zmian, udzielania i szukania informacji.
 • Kształtowanie postawy lidera – motywujący styl zarządzania, asertywność, rozwój osobisty i wspieranie innych.
 • Doskonalenie komunikacji z podwładnymi – wydawanie poleceń, reagowanie na błędy, instruowanie, delegowanie zadań, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zarządzaniu.

Program Akademii Managera Synergy©:

 • Ustalanie celów – planowanie i kontrola managerska.
 • Managerskie rozumienie finansów w zarządzaniu Firmą.
 • Właściwy człowiek na właściwym miejscu – jak zarządzać efektywnością pracowników?
 • Jak skutecznie zarządzać czasem managera i jego pracowników.
 • Jak motywować, żeby zmotywować siebie i innych do działania?”
 • Jak zmieniać, aby zmienić? – zarządzanie emocjami moich ludzi.
 • Razem do celu – budowanie zespołu.
 • Komunikowanie w zarządzaniu – jak to robić skutecznie?
 • Manager to brzmi dumnie – przewodzenie w zespole?
 • Jak nie tracić pieniędzy na spotkania?

Celem „Akademii Sprzedaży Synergy” jest przygotowanie reprezentantów handlowych do samodzielnego planowania i zarządzania sprzedażą w rejonie.

Korzyści dla Uczestników:

 • Realizacja celów właścicieli i strategii sprzedaży
 • Budowanie oczekiwanego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku
 • Doskonalenie kompetencji sprzedażowych i negocjacyjnych.
 • Praktyczne stosowanie metod w pracy doradcy – eksperta.
 • Stosowania sprawdzonych metod wywierania wpływu w sytuacjach sprzedażowych.
 • Kształtowanie postawy handlowca (nastawienie na cel, pewność siebie i asertywność, budowanie relacji i odpowiedzialność).
 • Prowadzenie wizyty handlowej przez wszystkich reprezentantów handlowych według tego samego standardu.
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami.

Program Akademii Sprzedaży Synergy©:

 • Budowanie strategii sprzedaży w regionach.
 • Nowoczesne planowanie działań sprzedażowych.
 • Ustalanie priorytetów. Zarządzanie czasem Dyrektora Regionalnego.
 • Nowoczesne taktyki sprzedaży doradczo-eksperckiej.
 • Procedura wizyty doradczo-handlowej.
 • Negocjowanie kontraktów. Perswazja i wywieranie wpływu w sprzedaży.
 • Budowanie marki Firmy. Budowanie relacji z klientami.

Celem warsztatów jest wypracowanie z członkami zarządu strategii i celów strategicznych dla przedsiębiorstwa. W tym celu stosujemy Zrównoważoną Kartę Wyników ( BSC – Balanced Scorecard), która jest kompleksową metodą zarządzania strategicznego. Za jej pomocą wpisujemy długoterminową strategię firmy w system zarządzania przedsiębiorstwem.

Program warsztatów strategicznych:

 • Dokonanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa w czterech perspektywach.
 • Ocena ryzyk biznesowych dla przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie scenariuszy i zamiarów strategicznych.
 • Opracowanie długoterminowej strategii działania dla firmy.
 • Przygotowanie planów działania, w tym planu finansowego.

Korzyści dla Uczestników:

 • Zapoznają się z metodami opracowywania strategii biznesowych.
 • Poznają jak interpretować sytuację finansową firmy na podstawie wskaźników
 • Poznają narzędzia zarządcze wykorzystujące kaskadowanie celów i zadań strategicznych wewnątrz firmy.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z pojęciem efektywności działania na różnych poziomach organizacji, metod jej pomiaru oraz rozwijania potencjału pracowników.

Korzyści dla Uczestników:

 • Dowiedzą się od czego zależy potencjał zawodowy pracowników?
 • Poznają wskaźniki efektywności pracowników – jak dobierać i zarządzać nimi w kontekście efektywności firmy?
 • Poznają sposoby zwiększania efektywności pracy na różnych stanowiskach.

Celem warsztatu jest uświadomienie managerom w jaki sposób ich myślenie biznesowe i codzienne decyzje wpływają na wyniki finansowe firmy.

Korzyści dla Uczestników:

 • Dowiedzą się jakich informacji dostarczają podstawowe dokumenty księgowe: bilans i rachunek wyników.
 • Nauczą się interpretować wskaźniki finansowe: rentowność, płynność, zadłużenie, zarządzanie majątkiem obrotowym.
 • Dowiedzą się jak decyzje managera wpływają na wynik finansowy firmy.
 • Poznają zasady zarządzania kosztami w celu osiągania jak najwyższej marży.

Metodami indywidualnej pracy z uczestnikami w projektach szkoleniowych są:

 • Konsultacje indywidualne on-line (Zoom)
 • Uczenie się w miejscu pracy (on the job training)
 • Coaching menedżerski
 • Mentoring

Jak szkolimy?

Etapy realizowanych przez nas projektów szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych firmy i uczestników. Ustalenie celów i pomiaru efektów.

Projektowanie szkolenia i dobór przykładów szkoleniowych oraz efektywnych metod kształtowania zachowań.

Realizacja szkolenia i walidacja. Test wiedzy przed i po szkoleniu.

Ewaluacja zakładanych celów na poziomie uczestników oraz firmy.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
+ 48 604 259 634
Magdalena Winnicka
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

Temat:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synergy Consulting z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.