Zobacz więcej

Audyt sprawności sprzedażowej firmy

Działalność handlowa to najważniejsza działalność firmy, decydująca o zyskach i stratach. Jednak rzadko firmy proszą o audyt działalności handlowej. Fakt iż produkty firmy „sprzedają się”, wydaje się całkowicie satysfakcjonować zarząd...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Jak zaplanować sprzedaż?

Poziom przychodów ze sprzedaży to jeden z najważniejszych elementów zarządzania firmą. Decyduje o zyskach lub stratach firmy. Dlatego przygotowanie planu sprzedaży i kontrolowanie jego realizacji jest bardzo ważnym zadaniem menedżera...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Jak mądrze zarządzać zapasami?

2022-11-02 Finanse

Zapasy to majątek firmy. Są jednym ze składników majątku obrotowego, do którego zalicza się również należności oraz środki pieniężne. Majątek obrotowy ma zapewnić bieżącą działalności firmy. ❓ Na czym polega zarządzanie zapasami? Skuteczne...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Czy firmie jest potrzebna strategia sprzedaży?

Każde przedsiębiorstwo komercyjne istnieje aby sprzedawać i zarabiać. Firmy sprzedają: wytworzone przez siebie wyroby, zakupione towary handlowe, usługi, które świadczą i projekty, które realizują. Ogólnie możemy powiedzieć, że firmy...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Przygotowanie spotkania biznesowego w 10 krokach

Żyjemy w epoce maili, sms’ów, komunikatorów, platform do komunikacji zdalnej, jednak w dalszym ciągu spotkanie bezpośrednie, we wspólnym pomieszczeniu, jest najskuteczniejszym sposobem, aby „popchnąć” sprawy do przodu. Niestety, jak wskazują...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Jak prowadzić spotkania biznesowe, które nie są stratą czasu?

Spotkania w pracy są skutecznym sposobem podejmowania decyzji na poziomie zespołu, motywowania pracowników i budowania atmosfery współpracy. Aby tak było, muszą być starannie zorganizowane, sprawnie przeprowadzone i powinny z nich wynikać wnioski...

Zobacz więcej