Skuteczny system motywowania w firmie w 7 krokach

Motywowanie pracowników stanowi jedną z głównych funkcji zarządzania, obok planowania, organizowania i kontroli. Aby było skuteczne, musi być z nimi spójne.

Pracownicy powinni być motywowani do działań, które zapewnią firmie osiągnięcie celów strategicznych, a w dalszej kolejności rozwój.

❓ Jakie warunki powinny być spełnione, aby motywowanie do pracy było skuteczne?

Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie przemyślanego systemu motywowacyjnego, dobranego do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i uwzględniającego oczekiwania i wartości pracowników.

🎯 Skonstruowanie skutecznego systemu motywacyjnego składa się z kilku etapów:

👉 Pierwszym etapem jest spisanie celów strategicznych dla całego przedsiębiorstwa, a następnie kaskadowanie ich na poszczególne wydziały firmy. Jest to bardzo ważny etap tworzenia systemu motywacyjnego, ponieważ zarówno kadra menedżerska jak i pracownicy powinni być świadomi tego, do czego zmierza ich firma i w jaki sposób mają się do tego przyczynić.

👉 Drugim etapem jest przygotowanie listy zadań dla pracowników w działach. Zadania powinny być:

 • dostosowane do wiedzy i umiejętności pracowników
 • jasne i zrozumiałe
 • spójne ze strategią zarządzania

Na tym etapie pracownicy powinni być poinformowani jakie nagrody/ premie/awanse otrzymają po wykonaniu przedstawionych im zadań.

👉 Trzeci etap obejmuje realizację zadań.

👉 Czwarty etap to ocena efektów pracy.

 • Oceny same w sobie stanowią narzędzie motywowania. Dobra ocena zachęca do powtarzania zachowań, zła ocena – do ich unikania lub eliminowania.
 • Metody i techniki oceny powinny być trafnie dobrane, z góry znane pracownikowi i przez niego akceptowane.
 • Pracownik powinien być zapoznany z wynikami oceny swojej pracy i mieć prawo do jej aprobaty.

👉 Wyniki oceny są podstawą do realizacji piątego etapu czyli nagradzania materialnego (np. podwyżek wynagrodzeń, premii) i niematerialnego (np. awansów, przydzielania ambitniejszych zadań) oraz poprawiania kompetencji pracowników ( np. w drodze szkoleń lub coachingu).

👉 Na szóstym etapie następuje relatywna ocena słuszności i trafności doboru nagród, a więc ocena efektywności systemu motywacyjnego.

👉 Ostatnim siódmym etapem jest poczucie satysfakcji u pracowników i zarządzających. Jeśli obie zainteresowane strony ( motywujący i motywowani) uznają, że praca została dobrze wykonana, sprawiedliwie oceniona i nagrodzona zgodnie z umową, proces można rozpocząć od nowa i uznać, że system działa.

❗ Przedstawiony powyżej proces obejmuje część merytoryczną systemu motywacyjnego. Równie ważna jest część finansowa. Co do zasady właściciel dzieli się wypracowanym zyskiem, a więc wysokość premii materialnych powinna mieścić się w przewidzianym na nie budżecie.

❗ Skuteczne sposoby motywowania muszą uwzględniać wartość nagrody dla człowieka. Nawet jeśli pracownik jest w stanie wykonać zadanie, a obiecywana nagroda jest wysoka, nie znaczy to, że je podejmie, ponieważ nagroda może dla niego nie przedstawiać żadnej wartości.

👣  Więcej o tym jak motywować pracowników piszemy w artykule: „Jak zbudować atmosferę motywacji w zespole

⏩ Chcesz wprowadzić skuteczny system motywacyjny w swojej firmie, ale nie wiesz jak? Skontaktuj się z nami https://synergy-consulting.pl/doradztwo/#systemy-wynagradzania

👣Inne artykuły o podobnej tematyce:

Bibliografia:
„ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.” H. Król, A. Ludwiczyński

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu