Zobacz więcej

Gotówka nie jest zyskiem

14 września 2020 Finanse 0

Bilans ma wpływ na rachunek wyników, rachunek wyników na cash flow, a cash flow na bilans. To system naczyń połączonych i żeby dostrzec zaburzenia, należy...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Dlaczego rentowne firmy bankrutują?

7 września 2020 Finanse

Przepływy środków pieniężnych ( cash flow) w istotny sposób różnią się od rachunku wyników. Rachunek wyników  porównuje przychody osiągnięte przez firmę i poniesione koszty uzyskania...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Cash flow. Dlaczego gotówka jest tak ważna?

7 września 2020 Finanse

Rachunek przepływów pieniężnych to dokument ujmujący dane dotyczące gotówki napływającej do firmy oraz gotówki wypływającej z firmy. Dzieli się go na trzy podkategorie: przepływy pieniężne...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Poznajmy amortyzację

21 sierpnia 2020 Finanse 0

Wydatki ujmowane w Rachunku Wyników można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: koszty bezpośrednie ( koszty wytworzenia produkcji sprzedanej lub koszty świadczenia usług) oraz koszty...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Z bilansu firmy dowiesz się więcej

11 sierpnia 2020 Finanse 0

Jeżeli doświadczonemu menedżerowi wręczymy sprawozdania finansowe firmy, pierwszą rzeczą po którą sięgnie, będzie rachunek wyników. Większość menedżerów poczuwa się do odpowiedzialności za wyniki firmy –...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Co nam mówi rachunek wyników?

3 sierpnia 2020 Finanse

Co do zasady, rachunek wyników sporządza się, aby stwierdzić czy dostarczane przez firmę produkty lub usługi przynoszą zyski. Pokazuje zysk przedsiębiorstwa w danym okresie czasu,...

Zobacz więcej