Zobacz więcej

Poznajmy amortyzację

21 sierpnia 2020 Finanse 0

Wydatki ujmowane w Rachunku Wyników można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: koszty bezpośrednie ( koszty wytworzenia produkcji sprzedanej lub koszty świadczenia usług) oraz koszty...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Z bilansu firmy dowiesz się więcej

11 sierpnia 2020 Finanse 0

Jeżeli doświadczonemu menedżerowi wręczymy sprawozdania finansowe firmy, pierwszą rzeczą po którą sięgnie, będzie rachunek wyników. Większość menedżerów poczuwa się do odpowiedzialności za wyniki firmy –...

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Co nam mówi rachunek wyników?

3 sierpnia 2020 Finanse

Co do zasady, rachunek wyników sporządza się, aby stwierdzić czy dostarczane przez firmę produkty lub usługi przynoszą zyski. Pokazuje zysk przedsiębiorstwa w danym okresie czasu,...

Zobacz więcej