Ciemne strony pracy zdalnej

Praca zdalna, która w coraz dłużej trwającej pandemii staje się trwałym rozwiązaniem, stawia coraz więcej wyzwań. Z jednej strony zapewnia pracownikom większą elastyczność w świadczeniu pracy, z drugiej strony negatywnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym i efektywności pracy.

⛳ Microsoft, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii opublikował badanie, które rozbudziło dyskusje na temat pracy zdalnej. Po przeanalizowaniu danych 61 000 pracowników ( e-maile, kalendarze, wiadomości, połączenia audio i wideo, liczbę przepracowanych godzin) z okresu grudzień 2019 i czerwiec 2020 i porównaniu ich z danymi sprzed pandemii stwierdzono, że pracownicy:

 • stali się mniej dynamiczni,
 • mniej skłonni do zapoznawania się z nowymi osobami w firmie
 • rzadziej komunikowali się z osobami spoza swoich zespołów
 • spędzali o 25% mniej czasu na współpracy międzyzespołowej
 • jednocześnie budowali silniejsze relacje z członkami swoich zespołów
 • stali się mniej efektywni

⛳ Według badań firmy „Poly”, przeprowadzonych na 4 000 pracowników z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii ( opisywanych przez Bartosza Krzyżaniaka w Forbes.pl) 39% osób pracujących zdalnie rzadziej się myje, 44% pracowało na kacu, 10% przyznało się do drzemek w czasie służbowych spotkań on line.

⛳ Nierówny dostęp do informacji dla osób pracujących zdalnie i w porównaniu z tymi pracującymi w biurze wywołuje syndrom FOMO ( Fear of Missing Out) – strach przed pominięciem, który został przez pracowników wskazany jako wróg pracy hybrydowej, gdyż ma potencjał wyzwalania konfliktów i niepożądanego masowego powrotu do biura.

Długofalowo takie pozornie mało istotne fakty odbijają się na kondycji psychicznej pracowników i znacząco zmniejszają ich efektywność. Niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu liczby pracowników dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego ( czytaj również artykuł „Wypalenie zawodowe jest chorobą”  )

Jednak pracownicy pozytywnie podchodzą do elastycznych form pracy. Według badania „EY 2021 Work Reimagined Employee Survey” w biurze przez cały tydzień chciałoby pracować tylko 22% ankietowanych, a 25% popiera pracę hybrydową – częściowo w biurze, częściowo zdalnie. Co więcej, 54% pracowników deklaruje, że rozważy odejście z firmy, jeśli nie otrzyma wyboru gdzie i kiedy ma pracować.

🎯 Z pewnością decyzje dotyczące pracy zdalnej podejmowane w przedsiębiorstwach powinny brać pod uwagę szereg czynników, w tym bezpieczeństwo, koszty, metody zarządzania czy kondycję psychiczną pracowników ( czytaj również artykuł „Zdrowie psychiczne pracowników”  ).

❗ Analizy satysfakcji pracowników i ich motywacji do pracy w zespole wskazują, że z jednej strony ludzie potrzebują większej wolności i niezależności, którą daje praca zdalna, a z drugiej strony potrzebują przynależności i kontaktów z innymi.

⛳ Zadaniem liderów jest pogodzenie tych dwóch potrzeb. Dziś wyzwaniem jest znalezienie takiego modelu operacyjnego przedsiębiorstwa, który zrównoważy pracę w domu i w biurze, interesy wspólnoty i indywidualnych pracowników, presję na wyniki i dbałość o zdrowie ludzi.

Zmiana kultury organizacyjnej na kulturę hybrydową jest zadaniem bez końca. Miarą efektywności takiej pracy jest zaangażowanie pracowników – regularne analizowanie ilu pracowników wyraża się pozytywnie o firmie, wiąże z nią swoją przyszłość i jest gotowych zaangażować się w pełni.

👣 Widzisz potrzebę takich zmian w swojej firmie? Nie wiesz jakie działania podjąć, aby ludzie widzieli sens i znaczenie swojej pracy w Twoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z nami https://synergy-consulting.pl/kontakt/

👣Inne artykuły o podobnej tematyce:

Źródło:
Michał Wąsowski „ Wielki dylemat pracy zdalnej” Forbes 11/2021
Mark Dekan „Samo ustalenie proporcji osób pracujących w biurze i zdalnie nie rozwiązuje problemu” Forbes 12/2121

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu