Sukcesja w firmie rodzinnej

Blisko 79% polskich firm rodzinnych nie opracowało jeszcze planu sukcesji, a z badań przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej i USA wynika, że tylko 1/3 firm rodzinnych przechodzi pomyślnie pierwszą zmianę pokoleniową.

Firmy rodzinne w Polsce to w większości firmy zakładane w latach 90. XX wieku, przez ówczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków. Ich właściciele mają obecnie od 50 do 60 lat i muszą zmierzyć się z problemem sukcesji po raz pierwszy. Niepowodzenie może oznaczać koniec rodzinnego biznesu.

Pracujemy między innymi z firmami rodzinnymi. Pomagamy – zarówno firmom, jak i ich właścicielom zaplanować i przeprowadzić proces sukcesji, wspieramy ich przy przechodzeniu przez jego kolejne etapy. 

sukcesja

Obszary działania w ramach sukcesji

Konstytucja Rodzinna to dokument podpisany przez właściciela (założyciela) oraz najbliższą rodzinę, który reguluje relacje między rodziną a firmą. Celem opracowania Konstytucji jest zapewnienie długotrwałego istnienia firmy rodzinnej oraz porozumienia w rodzinie w przyszłości.

Proponujemy usługę opracowania Konstytucji Rodzinnej dla rodzin, które chcą mieć solidne fundamenty w zakresie funkcjonowania biznesu rodzinnego na pokolenia.

Etapy opracowania Konstytucji Rodzinnej:

Etap.1. Analiza dokumentów Firmy Rodzinnej – Spółki kapitałowej pod kątem prawnym

Etap 2: Opracowanie Konstytucji Rodzinnej z uwzględnieniem zasad i reguł wpływu rodziny na firmę:

 • wartości i wizji rodzinnej,
 • udziałów własnościowych rodziny i ich dziedziczenie,
 • celów finansowych rodziny,
 • ścieżek kariery w firmie rodzinnej,
 • wynagradzania członków rodziny pracujących w firmie,
 • strategii rozwoju firmy rodzinnej,
 • komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
 • kształcenia członków rodziny,
 • prowadzenia działalności charytatywnej,

Etap 3: Opracowanie zapisów w dokumentach Spółki będących załącznikami do Konstytucji Rodzinnej

Etap. 4. Spotkanie z Członkami Rodziny w celu omówienia zapisów i konsekwencji stosowania Konstytucji Rodzinnej.

W trakcie warsztatów rodzina będzie miała okazję do dyskusji na temat swoich wartości, celów oraz planów związanych z firmą, co pozwoli na wypracowanie wspólnego porozumienia i lepsze zrozumienie potrzeb każdego członka rodziny.

Korzyści z posiadania Konstytucji Rodzinnej:

 • podtrzymuje i promuje jedność rodziny,
 • zapewnia ciągłość biznesu – zintegrowanie celów rodzinnych i biznesowych,
 • zmniejsza ryzyko konfliktów wewnętrznych i strat wynikających z nierozwiązywalnych sporów rodzinnych,
 • zwiększa zaangażowanie członków rodziny w prowadzenie firmy,
 • chroni interesy rodziny w przypadku ewentualnego sprzedania firmy.

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces przekazania przez nestora pełnej odpowiedzialności ( praw i obowiązków z tym związanych) za bieżące i strategiczne zarządzanie sukcesorowi, przy zachowaniu kontroli właścicielskiej przez daną rodzinę. Jest to przekazanie przez pokolenie właścicieli następnemu pokoleniu władzy ( zarządzania), wiedzy i własności. Jest też kluczowym warunkiem dla przetrwania i rozwoju firmy rodzinnej.

Planowanie sukcesji polega na opracowaniu i realizacji strategicznego scenariusza przekazania własności i władzy przez aktualnego właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego wybranemu następcy, który będzie w stanie zapewnić kontynuacje i rozwój firmy zgodnie z ustaloną strategią.

Plan sukcesji powinien dawać odpowiedzi na cztery kluczowe pytania:

 • Co przekazać: własność, wiedzę, władzę?
 • Komu przekazać: członkom rodziny, osobom spoza rodziny?
 • W jakim czasie: kolejność, etapy, terminy?
 • W jaki sposób: metody i formy sukcesji?

Zaleca się przygotowanie planu sukcesji w formie pisemnej, omówienie go w gronie najbliższych osób oraz sporządzenie harmonogramu czynności, jakie mają być wdrożone.

Proces sukcesji powinien być uwzględniony w planowaniu strategicznym firmy. Strategia to z kolei jeden z głównych czynników wpływających na organizację firmy. Struktura organizacyjna firmy jest narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych, w tym sukcesji. Organizacja firmy powinna zatem cechować się wysokim stopniem zdolności przystosowawczej w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz wyzwań sukcesyjnych.

Dobrym kierunkiem rozwoju firmy, który prowadzi do profesjonalizacji zarządzania jest:

 • Opracowanie strategii rozwoju przez nestorów i sukcesorów.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie struktury organizacyjnej.
 • Opisanie stanowisk pracy.
 • Określenie niezbędnych kompetencji do pełnienia poszczególnych stanowisk w firmie.
 • Zdefiniowanie zakresów uprawnień i odpowiedzialności.
 • Ustalenie relacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy lub działami ( jednostkami organizacyjnymi).
 • Opracowanie systemów motywacyjnych dla pracowników.
 • Opracowanie systemu raportowania wyników finansowych dla nestorów i sukcesorów.

Wielu Właścicieli firm rodzinnych wstrzymuje się z działaniami sukcesyjnymi z uwagi na fakt, że będąc zaangażowanymi w zarządzanie bieżące trudno im znaleźć czas na stworzenie planu sukcesji.

Plan sukcesji warto zacząć od oceny stanu prawnego nieruchomości oraz patentów i znaków towarowych a także spójności zapisów prawnych w zakresie postanowień dotyczących sukcesji.

Audyt prawny dla Właścicieli firm rodzinnych obejmuje:

 • Analiza umowy spółki pod względem obowiązujących postanowień:
  • relacji Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zebrania Wspólników,
  • postanowień dotyczących zbywania udziałów/ akcji,
  • zapisów umowy Spółki pod względem sukcesji i zabezpieczenia członków rodziny.
 • Analiza prawna w zakresie opcji wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) i wyposażanie go w oddzielny majątek.
 • Analiza umów na podstawie, których Spółce przysługuje prawo własności nieruchomości.
 • Analiza w zakresie przysługujących Spółce praw niematerialnych i prawnych, ochrony w zakresie zastrzeżonych znaków towarowych i okresu ochrony.
 • Analiza umów pracowniczych oraz obowiązujących u Pracodawcy regulaminów.
 • Analiza umów dotyczących obowiązku zachowania poufności (NDA) oraz zakazów konkurencji a także poziomu zabezpieczeń zgodnie z RODO.
 • Analiza rozporządzeń testamentowych (ocena poprawności testamentu).

Właściciele firm rodzinnych w wyniku audytu prawnego otrzymują raport wraz z praktycznymi rekomendacjami i omówieniem poszczególnych rozwiązań prawnych z punktu widzenia planów sukcesyjnych.

Jak działamy?

Etapy realizowanych przez nas procesów doradczych:

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
Partner zarządzający

Prześlij zapytanie

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Kauczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP” z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków, NIP: 6371123875, REGON: 121534050. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo do dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji o przetwarzaniu znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies."

  * Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies

  * - pola wymagane

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu