Nowoczesny Lider – siła przywództwa

Wydarzenia ostatnich lat, radykalne zmiany w metodach pracy, oczekiwania osób wchodzących na rynek pracy sprawiły, że na znaczeniu zyskały nowe kompetencje liderów. Oczekiwane są umiejętności budowania zaangażowania pracowników, kreowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, współpracy i innowacyjności.
Często jednak wśród kadry zarządzającej brak jest świadomości, że zaangażowanie pracowników zależy przede wszystkim od postawy kierowników i menedżerów oraz że na zbudowanie atmosfery motywacji w firmie trzeba ciężko pracować. Zła atmosfera, brak zaangażowania nie jest winą pracowników, lecz niewłaściwego zarządzania nimi.

👉 Poniżej prezentujemy pięć wskazówek dla menedżerów, jakie zachowania są kluczowe w budowaniu efektywnych i zgranych zespołów:

1. Zapewnij bezpieczeństwo psychologiczne.

Dlaczego to jest ważne?

Kompleksowość i zmienność dzisiejszych wyzwań wymaga dobrej współpracy w zespołach oraz dużej kreatywności. Aby je zapewnić, potrzebne jest budowanie atmosfery, w której ludzie czują się dobrze, mogą być sobą, nie tracą czasu i energii na udawanie kogoś innego.

Jak to osiągnąć?

Bezpieczeństwo budują takie zachowania jak:

 • uwzględnianie różnorodności i indywidualizacja podejścia,
 • regularne rozmowy ze współpracownikami – nie tylko na temat bieżących spraw,
 • budowanie zaufania w zespole,
 • otwartość na pytania, pomysły, czy krytykę,
 • przyzwolenie na błędy, jeśli prowadzą do nauki
 • troska o dobrostan i zdrowie psychiczne współpracowników.

2. Inspiruj i kreuj poczucie sensu.

Dlaczego to jest ważne?

Zmiany pokoleniowe na rynku pracy oraz intensywne przeżycia związane z takimi kryzysami jak pandemia czy wojna spowodowały, że jednym z kluczowych czynników motywujących ludzi do działania stało się poczucie sensu.

Jak to osiągnąć?

Istotne jest wywoływanie autentycznego zaangażowania u współpracowników poprzez wskazanie określonych celów oraz odpowiadanie na pytanie: jak nasze produkty, czy usługi wpływają na świat, w którym żyjemy?

Ludzie oczekują od liderek i liderów inspiracji, prezentowania i promowania pozytywnego nastawienia, możliwości współtworzenia ambitnych i jednocześnie realnych celów. Ważna jest też akceptacja idei i pomysłów, regularne i częste udzielanie informacji zwrotnej, a szczególnie doceniane i chwalenie.

3. Wspieraj klimat współtworzenia.

Dlaczego to jest ważne?

W globalnej gospodarce opartej na wiedzy zmieniają się zasady gry. Dotychczasowy konkurent, jutro może być naszym sojusznikiem lub współtwórcą wspólnego know how. Nie konkurencja, a współpraca staje się kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Jak to osiągnąć?

Należy tworzyć kulturę organizacyjną, w której:

 • zespołowo realizujemy cele,
 • otwarcie się komunikujemy,
 • słuchamy siebie nawzajem,
 • dzielimy się wiedzą i pomysłami,
 • budujemy pozytywne relacje,
 • aktywnie poszukujemy porozumienia i współpracy także ponad zespołami,
 • w razie potrzeby współpracujemy z dawnymi konkurentami tak, aby osiągnąć dalekosiężne cele.

4. Buduj kulturę odpowiedzialności.

Dlaczego to jest ważne?

Zarządzanie poprzez wydawanie poleceń i rozliczanie z przydzielonych zadań, stało się mało skuteczne, nieefektywne oraz zabijające kreatywność i inicjatywę. Alternatywą jest budowanie kultury, w której promowana jest autonomia. Każdy w zespole bierze odpowiedzialność za wyniki i atmosferę pracy, a nie czeka biernie na wytyczne i rozkazy.

Jak to osiągnąć?

Decyzje podejmowane są bez zbędnej zwłoki, na najniższym możliwym szczeblu, przez osoby najlepiej poinformowane i będące jak najbliżej danej sytuacji. Promuj:

 • koncentrowanie się na doskonaleniu a nie na unikaniu błędów,
 • przejawianie inicjatywy i przedsiębiorczości,
 • zachęcaj zespół do szybkiego reagowania na problemy i wyzwania.

Ważnym elementem kultury odpowiedzialności jest system monitorowania efektów i wzajemnego rozliczania się z wyników i osiąganych celów.

5. Zarządzaj zmianami i innowacjami.

Dlaczego to jest ważne?

Skuteczne wdrażanie zmian w organizacji było zawsze ważne, jednak często niedoceniane. Dzisiejsze tempo zmian i radykalnych innowacji wynikających m.in. z rewolucji cyfrowej: nowe technologie, nowe modele biznesowe, czy rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że liderzy i liderki dużą uwagę powinni dziś skupić na przewodzeniu zmianom i innowacjom.

Jak to osiągnąć?

Zachęcaj do prezentowania nowych pomysłów, swoją postawą wskazuj na ich niezbędność i sens realizacji. Z entuzjazmem angażuj się we wdrażanie nowych rozwiązań, skupiaj wokół siebie ludzi otwartych na nowości i ciekawych świata. Wspieraj wytrwałość i ciągłe doskonalenie ludzi i procesów.

Powyższe zachowania są elementami nowoczesnego zarządzania, które buduje silne i skutecznie działające zespoły. Motywuje ludzi do zaangażowanej pracy i lojalności wobec firmy. Jest przeciwieństwem coraz mniej skutecznego „mikrozarządzania”.

🎯 Nowoczesny sposób zarządzania zmienia menedżerów w liderów i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw. Menedżerowie powinni się tego uczyć, ponieważ powinni być liderami.

👉 Zachęcamy do poszerzania wiedzy w tym zakresie. Jedną z lepszych możliwości jest udział w Akademii Menedżera Synergy© https://synergy-consulting.pl/szkolenia/#akademia-managera

Artykuły o podobnej tematyce:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu