PLAN FINANSOWY SUKCESJI w firmie rodzinnej

Analiza potrzeb finansowych

Decyzja o przekazaniu firmy często nie jest łatwa ze względu na obawy nestora przed różnymi zagrożeniami, szczególnie, gdy jego bieżąca sytuacja finansowa jest powiązana z kondycją ekonomiczną przekazywanej firmy. Jest też zrozumiałe, że nestor chciałby mieć poczucie stabilności finansowej na swojej emeryturze.

⛳  Sukcesja nie może być przypadkowa i zrealizowana bez przygotowania. W planie finansowym sukcesji trzeba ująć wszystkie ewentualne zagrożenia, jak np. słabą kondycję finansową firmy, brak kapitału lub źródeł dochodów dla nestora po przekazaniu firmy.

Aby przygotować i przeprowadzić sukcesję, trzeba dokonać analizy potrzeb
finansowych, z jakimi się ona wiąże. Trzeba też zadbać, aby podczas całego
procesu firma zachowała płynność finansową. Konieczne są więc odpowiedzi na
pytania:

 • Jaka jest aktualna kondycja ekonomiczna firmy rodzinnej?
 • Jakie są oczekiwania nestora?
 • Jakie są zobowiązania wobec innych członków rodziny?
 • Jakie są uwarunkowania prawne?
 • Jak zoptymalizować koszty i podatki?

🎯  Pierwszym krokiem sukcesji powinna być analiza stanu majątkowego, w skład której wchodzi: wycena firmy rodzinnej, plan finansowy sukcesji oraz firmy. Chodzi o określenie stanu finansowego na dany moment oraz zabezpieczenie przyszłości firmy i nestora.

Plan finansowy sukcesji.

⛳  Planowanie finansowe jest podstawą do udanego, długotrwałego funkcjonowania firmy. Jeżeli do tego planu zostaną dołączone zobowiązania wobec nestora, będzie możliwe przewidzenie, w jakiej kondycji firma będzie w przyszłości i czy oczekiwania finansowe są możliwe do zrealizowania w zaplanowanych wartościach i czasie.

Plan finansowy należy rozpocząć od przygotowania rachunku zysków i strat, ponieważ to właśnie na jego podstawie będzie można określić, co firma będzie sprzedawać i ile to będzie kosztować. Rachunek zysków i strat odpowie nam również, jaki zysk (lub stratę) wygenerują przyszłe działania. Dzięki temu będzie można ocenić, w jakim stopniu i w jakiej formie firma wywiąże się się ze zobowiązań wobec nestora, wynikających z jego osobistego planu finansowego. Firma generująca straty lub niewielki zysk raczej nie podoła dodatkowym zobowiązaniom.

Planowanie cash flow.

Wynik finansowy nie określa jednak w wystarczający sposób, czy firma ma nadwyżkę środków pieniężnych. Osiągnięcie zysku jest tylko przesłanką do takiego stanu, ale nie jego gwarancją. Firma może być obciążona spłatą kredytów bankowych lub pożyczek, może też mieć plany inwestycyjne – a tego nie widać w rachunku zysków i strat.

⛳  Aby określić możliwości regulowania płatności należy zaplanować przepływy pieniężne (cash flow), które są najważniejszym elementem planu finansowego.

Planowanie cash flow jest szczególnie ważne w przypadku firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie pieniądze prywatne i firmowe mieszają się ze sobą. Dodatkowo wynagrodzenie właściciela jest pobierane z wypracowanego zysku firmy, ale nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Firma taka może wykazywać spore zyski, które są na bieżąco konsumowane przez właściciela i nie generują nadwyżki na przyszłość. Przy planowaniu cash flow należy uwzględnić to jako bardzo istotny element oddziałujący na płynność finansową firmy.

⛳  Efektem końcowym planu jest bilans, który pokaże nam elementy majątku firmy oraz sposób ich finansowania.

🎯  W ramach przygotowania do sukcesji warto też stworzyć narzędzia do kontroli i monitorowania sytuacji finansowej firmy, które z jednej strony służyć będą sukcesorowi w bieżącej działalności, a z drugiej strony pozwolą nestorowi na sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwem, zwłaszcza w pierwszym okresie po zmianie na kierowniczym stanowisku.

🌈 Przygotowanie planu finansowego dla przedsiębiorstwa rodzinnego nie jest sprawą łatwą. Wymaga doświadczenia i wiedzy z zakresu finansów. Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń  oraz doradztwa naszych konsultantów.

Bibliografia:
1.„Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych – kompendium wiedzy” praca zbiorowa, wyd. PARP 2014
2. „ Inteligencja finansowa. Co kryją liczby” K.Berman, J.Knight
3. „Zysk nie jest ważny, jest najważniejszy!” G. Cloutier

👣 Inne artykuły o podobnej tematyce:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu