Co nam mówi rachunek wyników?

2020-08-03 Finanse

Co do zasady, rachunek wyników sporządza się, aby stwierdzić czy dostarczane przez firmę produkty lub usługi przynoszą zyski. Pokazuje zysk przedsiębiorstwa w danym okresie czasu, np. w miesiącu, kwartale czy roku. Rachunek wyników określa wartość:

 • sprzedaży wygenerowanej przez firmę w danym okresie,
 • kosztów związanych z tworzeniem tej wartości ( łącznie z kosztami prowadzenia działalności)
 • ewentualnego zysku, jeśli udało się go osiągnąć.

📢 Rachunek wyników ma znaczenie praktycznie dla każdego menedżera.

 • Menedżer ds. sprzedaży musi wiedzieć, jakie zyski wypracowuje ze swoim zespołem. Na podstawie tych informacji może podejmować decyzje o przyznawaniu rabatów, ustalać warunki sprzedaży, wyznaczać najbardziej dochodowe grupy klientów itp.
 • Menedżer zajmujący się marketingiem musi wiedzieć, które produkty są najbardziej rentowne – właśnie na te będzie kładł większy nacisk przygotowując kampanię reklamową.
 • Osoba zarządzająca kapitałem ludzkim powinna znać dane o rentowności poszczególnych produktów, aby wiedzieć jakie są strategiczne priorytety w kwestii zatrudniania i szkolenia nowych pracowników.

W dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach po pewnym czasie rachunek wyników (pokazujący zysk) i rachunek środków pieniężnych (pokazujący gotówkę) powinny się ze sobą pokryć – wszystkie koszty zostaną zapłacone przez firmą, a należności zostaną zapłacone do firmy przez klientów.

❗ Jednak fakt, że firma przynosi zysk w danym okresie rozliczeniowym nie zawsze oznacza, że dysponuje gotówką w takiej ilości, aby pokryć wszystkie bieżące zobowiązania. Zysk jest zawsze wartością szacunkową, a szacunkami nie da się zapłacić. Dlatego menedżer posiadający świadomość finansową przed podjęciem decyzji o większym zakupie ( inwestycji ) powinien przeanalizować także rachunek przepływów pieniężnych.

❓ Koszty i przychody ( służą do obliczenia zysku) są księgowane zależnie od tego, kto ma korzystać z tych informacji. Jak to możliwe?

Ogólne zasady księgowości regulują sposób ujmowania kosztów i przychodów w rachunku wyników. Poszczególne kategorie oraz składające się na nie pozycje opierają się na zasadach, które mają umożliwić zachowanie konsekwencji, ostrożności, dopasowania oraz innych wytycznych. Firma sama decyduje o tym, w jaki sposób wykazać koszty i w którym momencie zaksięgować przychody w swoich dokumentach finansowych, przy zachowaniu powyższych zasad i wytycznych.

Należy pamiętać, że wiele danych liczbowych zamieszczonych w rachunku wyników jest odzwierciedleniem przyjętych założeń i szacunków. To księgowi podejmują decyzję o zaksięgowaniu transakcji w takich, a nie innych pozycjach.
Więcej na ten temat dowiesz się na naszym kursie: „Akademia Finansów Synergy”.

👣 Zgłoś się!

Bibliografia:
K.Berman, J.Knight „ Inteligencja finansowa. Co kryją liczby”
G. Cloutier „Zysk nie jest ważny, jest najważniejszy!”

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu