Cash flow. Dlaczego gotówka jest tak ważna?

2020-09-07 Finanse

Rachunek przepływów pieniężnych to dokument ujmujący dane dotyczące gotówki napływającej do firmy oraz gotówki wypływającej z firmy.

Dzieli się go na trzy podkategorie: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i przepływy pieniężne z działalności finansowej.

Firma, której operacyjne przepływy gotówkowe w dłuższym okresie osiągają wartość dodatnią, jest prawdopodobnie rentowna i może finansować swój dalszy rozwój ze źródeł wewnętrznych, bez zaciągania kredytów lub emitowania nowych akcji.

Przepływy z działalności inwestycyjnej pokazują, jaką ilość środków dana firma inwestuje w swoją przyszłość. Jeśli wartość jest stosunkowo wysoka, najprawdopodobniej kierownictwo firmy wiąże z przyszłością duże nadzieje.

Przepływy z działalności pokazują nam, w jakim stopniu firma jest uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania.

📍 Możliwości wynikające ze zrozumienia rachunku przepływów pieniężnych.

👉 Znajomość sytuacji finansowej firmy pozwala zrozumieć, co się w niej aktualnie dzieje i dokąd firma zmierza. Aby jednak pozyskać tego rodzaju informacje, nie wystarczy przeanalizować sytuację gotówkową firmy, trzeba także ustalić źródła pieniędzy, którymi firma dysponuje.

👉 Jeśli pochodzą one z działalności operacyjnej, to jest to bardzo dobra informacja – działalność podstawowa firmy generuje gotówkę.

👉 Warto również sprawdzić przepływy środków z działalności finansowej. Fakt, że w firmę są inwestowane pieniądze, może być optymistycznym znakiem na przyszłość, ale może też oznaczać, że firma szuka inwestorów, aby utrzymać się na rynku.

Analiza przepływu środków finansowych rodzi wiele ważnych pytań np:

❓ Czy firma spłaca kredyty? Jeśli nie, to jaka jest tego przyczyna?

❓ Czy kupuje nowe urządzenia? Odpowiedź na to pytanie pozwoli stwierdzić, jakie plany na przyszłość ma kierownictwo firmy.

Menedżerowie nie przywiązują do przepływu środków pieniężnych dostatecznej wagi. Nie znając zasad księgowości, które są stosowane do wyliczenia zysku, traktują jego wartość jako bardzo zbliżoną do gotówki wpływającej na konto firmy👎 . Niektórzy są przekonani, że ich działania nie mają przełożenia na przepływy gotówkowe w firmie.

📢 Chcemy jednak podkreślić, że warto poświęcić czas na zrozumienie istoty przepływu środków pieniężnych, ponieważ są one najważniejszym wskaźnikiem kondycji finansowej firmy. To gotówka utrzymuje firmy przy życiu, bo to gotówka, a nie zysk jest realnym pieniądzem.

Jeśli chcesz się nauczyć jak analizować i interpretować rachunek przepływów pieniężnych, zgłoś się na nasz kurs AKADEMIA FINANSÓW SYNERGY

👣 Zgłoś się!

Bibliografia:

M.Sierpińska D.Wędzki „Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie”
K.Berman, J.Knight „ Inteligencja finansowa. Co kryją liczby”
Z.Leszczyński T.Wnuk-Pel „Controling w praktyce”

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu