Czy znajdujesz równowagę pomiędzy życiem a pracą?

Pracując zdalnie z powodu pandemii miotamy się pomiędzy splątaniem życia zawodowego i rodzinnego, a próbami ich rozdzielenia.

Nieustanne „podłączenie” do pracy powoduje, że znacznie trudniej jest określić kiedy praca się zaczyna i kiedy się kończy.

❗ Z raportu „Rynek pracy zdalnej” przygotowanego przez Gumtree.pl, wynika, że 69% ludzi pracujących zdalnie przekracza standardowy limit 8 godzin dziennie na obowiązki zawodowe. Najczęściej zdarza się to w małych firmach ( 77%), a najrzadziej w największych korporacjach ( 58%).

Przyczyny tego są różne. Z jednej strony pracownicy nie potrafią się dobrze zorganizować – 46% ankietowanych wskazuje, że w tym samym czasie wykonuje dodatkowe, niezwiązane z pracą czynności, a 31% przyznaje, że ma problem ze skupieniem się w domu na obowiązkach służbowych.

❗ Badania Google’a nad work – life balance ( równowagą praca – życie prywatne) pokazują, że ludzie, którzy potrafią oddzielić obszary swojego prywatnego i zawodowego życia są znacząco bardziej zadowoleni niż ci, którzy zacierają granice między tymi obszarami.

Christena Nippert – Eng, dr socjologii i prof. informatyki sugeruje, że ludzie stosują dwie strategie w radzeniu sobie z rolą pracownika i osoby prywatnej:

👉 Segmentatorzy to pracownicy, którzy stawiają ostre granice między pracą a życiem prywatnym. Chcą jasnego podziału. Przeważnie mają ustalone godziny i miejsce, gdzie są w pracy, zajmują się wyłącznie sprawami służbowymi, korzystają z innych niż prywatne urządzeń czy kalendarzy.

👉 Integratorzy zacierają tę granicę i bez problemu przemieszczają się pomiędzy pracą i życiem poza nią. Nie mają problemu z łączeniem dwóch rzeczywistości. Łatwo przechodzą z jednego do drugiego świata. Czas traktują elastycznie, nie dzielą go na prywatny i służbowy.

👍 Integratorzy chętniej pracują zdalnie. Są to często osoby, które pracę traktują jak pasję, skłonne są poświęcać jej dużo czasu i zaangażowania. Nowa sytuacja nie zmienia im dotychczasowego świata. Radzą sobie dobrze pracując w domu bez konieczności izolowania się , ustalania grafików czy zażywania środków na uspokojenie czy koncentrację.

👎 Pandemia dotyka w większym stopniu segmentatorów. Biuro wyręczało ich w tworzeniu granic miejsca i czasu. Teraz, w pracy zdalnej, sami muszą je stawiać. W lepszej sytuacji są ci, którzy dysponują odpowiednim mieszkaniem, mają mniejszą rodzinę, z łatwością utrzymują samodyscyplinę. Jeśli segmentator nie ma takich możliwości, odczuwa silne naruszenie granic i życie codzienne koliduje mu z pracą.

👉 Ludzi nie uszczęśliwi jedynie elastyczność pracy. Na satysfakcję ma wpływ również poczucie kontrolowania granic między życiem zawodowym a prywatnym. A jest ono największe, gdy postępują zgodnie ze swoją strategią segmentatora lub integratora. Jeśli każdy pracuje w sposób, który mu odpowiada, wzrasta jego zaangażowanie.

🎯 Poznanie własnej taktyki łączenia pracy z życiem prywatnym pomoże w budowaniu zdrowych granic i utrzymania równowagi.

❓ A Ty jaką strategię stosujesz aby znaleźć swoją równowagę pomiędzy życiem i pracą?

👣Inne artykuły o podobnej tematyce:

Źródło:
https://rework.withgoogle.com/blog/googles-work-life-balance-segmentors-v-integrators/
Anna Laśkiewicz-Kowalik „Jak stawiać granice w pracy zdalnej?” Forbes nr 04/2021

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu