Dlaczego rentowne firmy bankrutują?

2020-09-07 Finanse

Przepływy środków pieniężnych ( cash flow) w istotny sposób różnią się od rachunku wyników. Rachunek wyników  porównuje przychody osiągnięte przez firmę i poniesione koszty uzyskania przychodu. Cash flow natomiast porównuje wpływy i wydatki gotówki.

🚩 Jednak przychody nie równają się wpływom środków pieniężnych, a koszty nie są równe wydatkom.

Wzrost sprzedaży kojarzy się ze wzrostem przychodów i – ogólnie rzecz biorąc – z poprawą płynności finansowej. Większa sprzedaż, większe marże, większe zyski – to bardzo częsty sposób myślenia wielu menedżerów. To także odpowiedni czas na inwestycje, zakup nowych urządzeń itp. Niestety, takie myślenie często prowadzi do bankructwa.

⛳ Przeanalizujmy uproszczony przykład fikcyjnej firmy EKO CIASTECZKA.

Firma EKO CIASTECZKA rozpoczyna swoją działalność na rynku. Zamierza dostarczać swoje ciastka do specjalistycznych sklepów spożywczych. Rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia.

📌Załóżmy, że kapitał własny firmy wynosi 10 000 złotych, a sprzedaż w kolejnych miesiącach wynosi 20, 30 i 45 tys. złotych. Koszty produkcji wynoszą 60% wartości sprzedaży, a koszty stałe wynoszą 10 000 złotych miesięcznie. Właściciel sam zajmuje się wypiekiem ciasteczek.

📌Termin płatności za składniki do produkcji wynosi 30 dni, natomiast termin płatności na fakturach wystawianych sklepom wynosi 60 dni.

Oto jak wygląda stan gotówki i zysku w firmie EKO CIASTECZKA po trzech miesiącach działalności:

  • W styczniu firma nie otrzymuje od klientów żadnych pieniędzy. Na szczęście nie musi jeszcze płacić za wykorzystane składniki do ciasta. Jednak ma do uregulowania opłaty z tytułu czynszu, wykorzystania mediów itp. w kwocie 10 000 złotych. w rezultacie saldo na koncie bankowym firmy jest zerowe. Zysk wykazany w rachunku wyników wynosi -2000 zł.
  • W lutym firma nadal nie otrzymuje żadnych pieniędzy ( nie minął jeszcze termin płatności od klientów). Na koniec miesiąca piekarnia ma 50 000 zł należności u klientów, jednak nadal nie ma gotówki. W tym miesiącu musi opłacić styczniowe dostawy surowców ( 12 000 zł oraz pokryć koszty stałe ( 10 000 zł). Po zsumowaniu tych kwot firma jest „ pod kreską” -22 000 zł. Zysk za luty wynosi 2 000 zł.
  • W marcu piekarnia dostaje zapłatę za styczniowe wypieki ( 20 000 zł). Musi jednak pokryć koszty produkcji wygenerowane w lutym ( 18 000 zł) oraz koszty stałe z marca ( 10 000 zł), zatem na koniec marca firmie brakuje już -30 000 zł. Oznacza to, że jej sytuacja jest jeszcze gorsza. Zysk wykazany w rachunku wyników wynosi 8 000 zł.

❓ Co się dzieje?

Firma EKO CIASTECZKA dynamicznie się rozwija. Wkrótce będzie przynosić duże zyski. Jednak każdego miesiąca rośnie jej sprzedaż, a to oznacza, że co miesiąc koszt surowców jest większy.

📍 Rozbieżność w terminach płatności do dostawców i od klientów powoduje, że przez 30 dni brakuje jej gotówki. Dopóki rośnie sprzedaż, nigdy nie uda się jej nadrobić tego braku bez dodatkowych źródeł gotówki.

Choć jest to przykład fikcyjny i bardzo uproszczony, doskonale pokazuje, dlaczego niektóre rentowne przedsiębiorstwa nie utrzymują się na rynku.

📢 Firmy często bankrutują w momencie, w którym prezentują rekordowe zyski.

Jeśli chcesz się nauczyć jak analizować i interpretować dokumenty finansowe swojej firmy, zgłoś się na nasz kurs AKADEMIA FINANSÓW SYNERGY. Uczestnicy nauczą się rozumieć w jaki sposób mierzy się wyniki finansowe firmy i co może zrobić menedżer, aby je poprawić.

👣 Zgłoś się!

Bibliografia:

M.Sierpińska D.Wędzki „Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie”
K.Berman, J.Knight „ Inteligencja finansowa. Co kryją liczby”
Z.Leszczyński T.Wnuk-Pel „Controling w praktyce”
j.Tuczko „Zrozumieć finanse”

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu