Szkoła kompetencji menedżerskich – studium przypadku

Zdarza się, że przedsiębiorcy stają przed następującym problemem: czy zdolny, wartościowy pracownik, specjalista w swojej branży, na którym można polegać, będzie dobrym menedżerem? Czy zdobędzie szacunek dotychczasowych kolegów z działu? Czy będzie umiał egzekwować swoje polecenia? Czy będzie podejmował przemyślane decyzje?

❓Jednym słowem – czy warto go awansować?

Menedżer z awansu wewnętrznego ma wiele zalet: zna firmę i jej problemy a jego lojalność jest sprawdzona, ale często brakuje mu umiejętności zarządzania ludźmi i rozwiązywania problemów w kontekście działu i całej firmy. Jak temu zaradzić?

⛳Oto sytuacja, która miała miejsce nie tak dawno:

Klient, właściciel zakładu produkcyjnego w branży spożywczej stwierdził, że już nie może zapanować nad szybko rozwijającą się firmą.

Po przeprowadzeniu audytu organizacyjnego konsultanci zarządzania zaproponowali, przekształcenie płaskiej dotychczas struktury organizacyjnej w bardziej dojrzałą, wielopoziomową. Wiązało się to między innymi ze stworzeniem stanowisk kierowniczych, których dotychczas w firmie nie było. Właściciel zdecydował się na powołanie kierowników dla poszczególnych działów: produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości, sprzedaży i marketingu oraz administracji poprzez awansowanie wybranych pracowników.

Wytypowani pracownicy, fachowcy w swojej pracy, ale równocześnie „świeżo” awansowani menedżerowie, mieli stać się wsparciem dla właściciela firmy w zakresie organizowania pracy, podejmowania właściwych decyzji oraz motywującego zarządzania ludźmi.

Jednak właściciel miał wątpliwości co do ich kompetencji w tym zakresie.

🎯 Kluczową sprawą było więc przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania pracownikami, umiejętności formułowania celów i kontrolowania ich realizacji, egzekwowanie poleceń i udzielania informacji zwrotnej oraz zbudowanie postawy odpowiedzialnego przywódcy.

POMOC KONSULTANTÓW:

  • Grupa nowo awansowanych menedżerów ( 13 osób) została zaproszona do uczestnictwa w Akademii Menedżera Synergy©.( link do Akademii Menedżera) W ramach dziesięciu jednodniowych, intensywnych warsztatów uczestnicy nauczyli się myślenia kategoriami biznesowymi, praktycznego stosowania narzędzi z zakresu planowania i kontrolowania realizacji celów, motywowania siebie i innych, projektowania zmian oraz udzielania informacji zwrotnej.
  • Uczestnicy wypełnili kwestionariusz Extended DISC „Mój styl zarządzania”, w którym zostały zdiagnozowane ich kompetencje menedżerskie oraz obszary do rozwoju w ramach Akademii.
  • Uczestnicy, podczas comiesięcznych spotkań na warsztatach, wymieniali się doświadczeniem we wdrażaniu zmian w swoich działach, wspólnie rozwiązywali pojawiające się problemy, uczestniczyli w ćwiczeniach i scenkach doskonaląc swoje kompetencje w zarządzaniu zespołem. Poznawali wartości, kluczowe dla Właściciela, jakimi powinni kierować się w firmie.

EFEKT

Dwie osoby wytypowane do awansu zrezygnowały z uczestniczenia w szkoleniach. Uznały, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za zarządzanie działem i pracownikami, co zostało przyjęte ze zrozumieniem i akceptacją dokonanego wyboru.

💪 Menedżerowie, którzy ukończyli Akademię Menedżera Synergy© stali się zgranym zespołem osób dobrze ze sobą współpracujących i komunikujących się, świadomych zadań menedżerskich i swojej roli w organizacji.
👌 Przećwiczyli stosowanie praktycznych narzędzi menedżerskich w sytuacjach „z życia wziętych”.
👌 Nauczyli się myśleć biznesowo, poszukiwać i znajdować rozwiązania problemów.
👌 Poczuli wzajemne wsparcie i solidarność w działaniu na rzecz rozwoju firmy.
👌 Stali się ważną częścią struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

🎯 Zarządzanie firmą z poziomu właściciela stało się łatwiejsze i bardziej skuteczne.

Kompetencji menedżerskich można i trzeba się nauczyć. Ważne, aby robić to w bezpiecznym otoczeniu, gdzie można popełniać błędy i wyjaśniać wątpliwości. Takim miejscem jest AKADEMIA MENEDŻERA SYNERGY©

👣 Zgłoś się!

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu