Pięć kluczowych wyzwań dla sukcesji w firmie rodzinnej

Pięć kluczowych wyzwań dla sukcesji w firmie rodzinnej

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest najtrudniejsze w procesie sukcesji w polskich firmach rodzinnych? To pytanie nie tylko dotyczy biznesu, ale ma również wpływ na całą rodzinę i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.

❓ Dlaczego sukcesja jest tak trudnym wyzwaniem dla firm rodzinnych?

Wiele firm rodzinnych w Polsce spodziewa się zmiany zarządzania w ciągu najbliższych 5 lat. Jednak tylko niewielki odsetek z nich realizuje sprecyzowany plan sukcesji. Świadczy to o tym, że wiele przedsiębiorstw rodzinnych może mieć trudności w przekazaniu władzy i kontroli na następne pokolenie.
Warto się zastanowić, które aspekty procesu sukcesji są kluczowe. Oto pięć krytycznych elementów:

🎯 Brak przygotowania następcy: Brak odpowiedniego przygotowania potencjalnego następcy do objęcia roli lidera może być ogromnym wyzwaniem. Często dzieci przedsiębiorcy, które mają przejąć firmę, są wprowadzane w jej działanie zbyt późno lub w ogóle nie zdobywają doświadczenia w branży. Brak szkolenia w zakresie zarządzania, przywództwa, finansów i innych kluczowych kompetencji może doprowadzić do nieefektywnego kierowania firmą oraz frustracji pracowników.

👉 Już na wcześniejszym etapie istotne jest zainwestowanie czasu i wysiłku w odpowiednie szkolenie i mentorowanie potencjalnych następców.

🎯 Konflikty w rodzinie: Sukcesja w firmie rodzinnej może wywołać silne napięcia w relacjach rodzinnych. Różnice w wizji i podejściu do biznesu, brak jasno określonych ról w przedsiębiorstwie, a także kwestie osobiste i emocjonalne mogą prowadzić do konfliktów między członkami rodziny. Pojawiające się spory mogą utrudnić podejmowanie racjonalnych decyzji i wpływać negatywnie na dalszy rozwój firmy.

👉 Warto już na etapie planowania sukcesji zaprosić zaufanego konsultanta, który pomoże rozwiązać ewentualne konflikty i znaleźć rozwiązania.

🎯 Brak planu sukcesji: Jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają przedsiębiorcy w firmach rodzinnych, to brak sprecyzowanego planu sukcesji. Zamiast zaplanować przejście władzy na kolejne pokolenie, wielu właścicieli zakłada, że sukcesja odbędzie się w sposób naturalny, kiedy nadejdzie czas. Takie podejście może prowadzić do chaosu i niepewności w firmie, szczególnie gdy niespodziewanie zachodzi potrzeba przekazania władzy, np. z powodu nagłego zachorowania.

👉 Określenie planu sukcesji, który zawiera jasne zasady przekazania władzy oraz określa kryteria wyboru następcy, jest kluczowym elementem zapewnienia ciągłości działania firmy.

🎯 Podział majątku: W firmach rodzinnych, gdzie liczba spadkobierców może być znaczna, podział majątku w postaci przedsiębiorstwa może okazać się poważnym problemem. Równy podział aktywów może prowadzić do rozproszenia kontroli nad firmą między wieloma osobami, co utrudni podejmowanie decyzji.

👉 Ważne jest, aby przedsiębiorca skonsultował się z ekspertami od spraw sukcesji i prawnikami, aby stworzyć odpowiedni plan podziału majątku, uwzględniając interesy wszystkich spadkobierców oraz zgodność z celami firmy.

🎯 Akceptacja następcy wewnątrz i na zewnętrz firmy: Nowy lider w firmie rodzinnej musi zdobyć zaufanie i akceptację zarówno wewnątrz rodziny, jak i wśród pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Często zdarza się, że pracownicy są przyzwyczajeni do współpracy z założycielem firmy, co utrudnia akceptację nowego lidera. Ponadto klienci i partnerzy biznesowi mogą obawiać się zmian, które zajdą po przejęciu władzy przez następcę.

👉 Ważne jest, aby nowy lider aktywnie pracował nad budowaniem swojej reputacji i zaufania, dzieląc się swoją wizją i planami oraz kontynuując tradycję firmy, którą zna i rozumie.

Planowanie sukcesji jest najważniejsze – im wcześniej proces zostanie rozpoczęty i im więcej członków rodziny zostanie w niego zaangażowanych, tym większe szanse, że firma wzmocni swoją odporność na ryzyka jakie mogą wiązać się ze zmianą pokoleniową, szczególnie tą nagłą.
Proponujemy pierwszy krok – napisanie Konstytucji Rodzinnej, która uświadomi członkom rodziny odpowiedzialność za ciągłość i rozwój biznesu rodzinnego jako podstawy do bezpieczeństwa finansowego

👣 Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy:

👣 Inne artykuły o podobnej tematyce:

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu