Jak zapobiegać rozdrobnieniu majątku rodzinnego i skutecznie budować biznes rodzinny na pokolenia?

Firmy rodzinne często stoją przed wyzwaniem, w jaki sposób zapobiegać rozdrobnieniu majątku w przyszłości z powodu rozwodów oraz dziedziczenia przez wiele osób. Może to prowadzić do problemów z zarządzaniem oraz utratą kontroli nad przedsiębiorstwem. Istnieją jednak sposoby na zabezpieczenie majątku firmy rodzinnej.

👉 Jednym z nich jest opracowanie umowy wspólników (umowy spółki) , która reguluje zasady dotyczące zabezpieczenia przed rozdrobnieniem majątku, utrzymaniem kontroli oraz przekazywaniem firmy na kolejne pokolenia. Przykładowo, umowa może regulować m.in.:

 • zarządzanie spółką – określenie, jakie organy zarządzają spółką, jakie są ich uprawnienia i jakie są zasady podejmowania decyzji,
 • przenoszenie udziałów – jakie zasady obowiązują w przypadku przenoszenia udziałów w spółce; postanowienia o możliwości skupu udziałów przez pozostałych wspólników, w przypadku gdy jeden z nich zdecyduje się je sprzedać,
 • procedury w przypadku sporów między wspólnikami, w tym postępowania mediacyjne lub arbitrażowe.
 • zasady obowiązujące w przypadku rozwiązania spółki, w tym procedury likwidacji i podziału majątku spółki.
 • decyzje wymagające jednomyślnej zgody wszystkich wspólników, a jakie mogą być podejmowane przez większość lub jednego z nich.

❗ Warto zaznaczyć, że umowy wspólników spółki powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb i warunków funkcjonowania biznesu.

👉 Kolejnym sposobem ochrony majątku rodzinnego jest utworzenie spółki holdingowej. Jest to rozwiązanie stosowane dla złożonych biznesów rodzinnych, dość popularnie w USA. W Polsce również działają takie rozwiązania. Holding może działać jako nadzorca nad innymi spółkami zależnymi i posiadać kontrolę nad nimi. W ten sposób, właściciele firmy rodzinnej mogą utrzymać kontrolę nad firmą i jednocześnie dzielić zyski z innymi członkami rodziny.

👉 W Polsce od 2023 roku mamy „Ustawę o fundacjach rodzinnych”, która otwiera nowe możliwości dla polskich firm w kontekście ochrony i budowania trwałości majątku rodzinnego. Zgodnie z art.3 tejże ustawy: „Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów”.

Fundacja rodzinna może posiadać udziały w firmie rodzinnej i zarządzać nimi. Ważnym aspektem fundacji rodzinnej jest opracowanie zasad, w jaki sposób zyski będą rozdysponowane między członkami rodziny i jakie będą kryteria podziału.

Zasady te powinny być dostosowane do potrzeb i celów przedsiębiorstwa rodzinnego, a także do preferencji i umiejętności każdego członka rodziny. Ważne , aby zasady te były opracowane w sposób przejrzysty i klarowny i aby wszyscy zainteresowani (zarząd fundacji, darczyńcy, beneficjenci) mieli pełną wiedzę na temat sposobu dystrybucji środków finansowych.

🎯 Kluczem do sukcesu funkcjonowania fundacji rodzinnej jest zaplanowanie jej modelu biznesowego oraz jej obsługa, po ustanowieniu.

Opisane sposoby mogą być pomocne, aby zabezpieczyć majątek firmy rodzinnej przed rozdrobnieniem, utrzymaniem nad nią kontroli. Jednocześnie dają możliwość przekazywania biznesu rodzinnego na kolejne pokolenia.

❗ Warto jednak zaznaczyć, że warunkiem udanej sukcesji jest odpowiednio wcześniej opracowany plan sukcesji oraz edukacja sukcesorów.

👣 Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy planowaniu procesu sukcesji 

👣 Inne artykuły o podobnej tematyce:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu