Łatwiejsze przekształcenia właścicielskie spółek handlowych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 1 marca 2020 roku umożliwia łatwiejsze, szybsze i tańsze przekształcenie.

Zmiany te nie tylko upraszczają przebieg przekształcenia i zmniejszają jego koszty, ale też znacznie skracają czas całego procesu. W praktyce jest możliwe przeprowadzenie przekształcenia w ciągu dwóch miesięcy.

⛳ W przypadku przekształcenia spółek handlowych w spółki osobowe i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma już obowiązku poddawania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Powyższy obowiązek ma zastosowanie tylko w przypadku przekształcenia spółki osobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

⛳ Ponadto spółki przekształcane nie są dłużej zobowiązane do uzyskiwania od ich wspólników oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej, a wspólnikom spółek kapitałowych podlegających przekształceniu nie przysługuje żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej ich udziałów lub akcji.

⛳ Nowe regulacje zakładają, iż spółka musi dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Pierwsze zawiadomienia przesyła się nie później, niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały. Kolejne, po upływie dwóch tygodni od pierwszego zawiadomienia.

⛳ Uchwała o przekształceniu nie musi wskazywać wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie uczestniczą w spółce przekształconej. W przypadku gdy, wszystkie udziały lub akcje wspólników chcących odkupu nie zostaną odkupione, proces przekształcenia nie może zostać sfinalizowany. Wniosek o wpisanie do rejestru przekształcenia musi zawierać oświadczenie wszystkich członków zarządu o odkupie akcji lub udziałów.

Otoczenie biznesowe firmy zmienia się w szybkim tempie i czasem nadchodzi moment, że warto rozważyć zmianę jej formy prawnej „Dlaczego warto rozważyć przekształcenie swojej spółki?”

✋ Chociaż procesu przekształcenia nie należy się obawiać, to trzeba pamiętać, że niesie on za sobą istotne konsekwencje podatkowe, finansowe i operacyjne. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji trzeba poznać i przeanalizować wszystkie zalety i wady takiego rozwiązania.

👣 Ostateczną decyzję najlepiej podjąć po przeprowadzeniu audytu prawno – organizacyjno – finansowego firmy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu