Dlaczego warto rozważyć przekształcenie swojej spółki?

Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa przy zachowaniu aktualnych praw oraz obowiązków. Obecne okoliczności ekonomiczne wynikające z globalnego kryzysu sprzyjają przekształceniom – czy to w celu minimalizacji ryzyka i odpowiedzialności wspólników czy też dla redukcji kosztów operacyjnych. Pierwotnie wybrana forma prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się nietrafiona lub przestarzała.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych przedstawiona w artykule Łatwiejsze przekształcenia właścicielskie spółek handlowych zachęca do rozpatrzenia takiej możliwości.

👉 Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, nie będąca spółką prawa handlowego.

👉 Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

✋ Nie może natomiast zostać przekształcona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości.

👉 Przekształcenie może wiązać się ze zmiana nazwy przedsiębiorstwa, którą warto rozważyć pod względem wypracowanej dotychczas marki i renomy, a także ewentualnego konfliktu z podmiotami istniejącymi w obrocie gospodarczym. Zmiana może obejmować tylko oznaczenie formy prawnej podmioty, jak również modyfikacje pełnej nazwy. W przypadku przyjęcia nowej nazwy firmy, istnieje obowiązek podawania w nazwie dawnego oznaczenia spółki przez okres roku od momentu przekształcenia.

Przesłanki wskazujące na rozważenie przekształcenia przedsiębiorstwa:

📌 Rozszerzenie zakresu działalności zwiększa ryzyko finansowe ponoszone przez przedsiębiorcę. Przekształcenie spółki osobowej np. sp. jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala zminimalizować odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

📌 Zmiana formy prawnej może znacząco zredukować koszty operacyjne związane z działalnością spółki. W przeciwieństwie do spółek osobowych, działalność spółek kapitałowych wiąże się ze znacząco wyższymi kosztami obejmującymi liczne obowiązki sprawozdawcze, obowiązek protokołowania uchwał zgromadzenia wspólników ( walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego) oraz wprowadzonego niedawno obowiązku prowadzenia rejestru akcji w związku z obowiązkową dematerializacją akcji niepublicznych (czyli nie giełdowych) spółek akcyjnych. Ponadto spółki kapitałowe podlegają surowszym wymogom prawnym, co komplikuje sposób ich funkcjonowania.

📌Nadchodzące zmiany w prawie podatkowym dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych również mogą się przyczynić do zwiększonego zainteresowania tym tematem.

✋ Chociaż procesu przekształcenia nie należy się obawiać, to trzeba pamiętać, że niesie on za sobą istotne konsekwencje podatkowe, finansowe i operacyjne. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji trzeba poznać i przeanalizować wszystkie zalety i wady takiego rozwiązania.

👣 Ostateczną decyzję najlepiej podjąć po przeprowadzeniu audytu prawno – organizacyjno – finansowego firmy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu