Konflikty – jak sobie z nimi radzić?

❓ Czym jest konflikt? Czym różni się od niezgody lub walki?

👉 Konflikt jest zwykle definiowany jako interakcja między osobami pozostającymi we współzależności. Każda z osób uczestniczących w konflikcie postrzega pozostałe jako zagrażające realizacji jej celów, dążeń lub interesów.

Współzależność ma podstawowe znaczenie dla rozumienia konfliktu. Ludzie mogą nie zgadzać się ze sobą, ale nie muszą być ze sobą w konflikcie. Aby zaistniał konflikt, musi zaistnieć prawdziwa lub postrzegana sprzeczność interesów.

🎯 Konflikt sam w sobie nie jest problemem. Jest nierozerwalnie związany ze współdziałaniem ludzi w grupie. Prawdziwym problemem jest sposób zarządzania konfliktem przez każdą ze stron.

Najczęściej stosowane sposoby radzenia sobie z konfliktami.

👉 Ignorowanie – unikanie

Technika, która polega na pomijaniu milczeniem problemu. Wynika z przekonania, że brak decyzji wywoła mniejszy konflikt niż odrzucenie żądań drugiej strony. Główna zasada stosowania tej techniki polega na bezustannym powtarzaniu własnego zdania i unikaniu wymiany poglądów.

👉 Odwlekanie – unikanie

Sposób polegający na odroczeniu działania w oczekiwaniu na zmiany, które mogą nastąpić w międzyczasie. Konflikt traktowany w ten sposób ma wszelkie szanse na pogłębienie się, a odwlekanie jest bardziej męczące i psychicznie wyczerpujące niż zdecydowane rozwiązanie konfliktu.

👉 Eskalacja – rywalizacja

Jest to takie zachowanie, które prowadzi do wybuchu całej nagromadzonej frustracji i złości oraz przyczynia się do dalszego jej wzrostu. W rezultacie konflikt jeszcze bardziej narasta, a porozumienie staje się niemożliwe. Kończy się najczęściej na ograniczeniu wzajemnych kontaktów zwaśnionych stron.

👉 Walka – rywalizacja

W niektórych konfliktach przeciwnicy traktują się jako obiekty do pokonania. W najprostszej wersji polega to na nieustannym tworzeniu stresowych sytuacji. Bardzo często pojawiają się dodatkowo krytyczne a nawet obraźliwe uwagi, dotyczące stroju, wyglądu czy wypowiedzi, co podnosi siłę napięcia. Osoby wywołujące takie sytuacje oczekują, że zniecierpliwienie osób biorących udział w konflikcie doprowadzi do szybszych i większych ustępstw.

👉 Kompromis

Popularna i nieskuteczna strategia rozwiązywania konfliktów, wyrastająca z przekonania o nierozwiązywalności sporów. Przy stosowaniu tej strategii zakłada się, że obie strony dojdą do porozumienia, jeśli każda zadowoli się osiągnięciem częściowego spełnienia swych żądań. W rezultacie poczynione ustępstwa nie zadowalają nikogo i są ukrytym pretekstem do ponownej eskalacji konfliktu w przyszłości.

👎 Opisane powyżej techniki radzenia sobie z konfliktami cechuje bardzo niska skuteczność. Nie prowadzą do radykalnego rozwiązania konfliktu, lecz raczej do odwlekania rozwiązania. W większości przypadków prowadzą do chwilowego załagodzenia konfliktu zamiast do jego rozwiązania.

Każdą metodę rozwiązywania konfliktów można ocenić za pomocą trzech kryteriów:

  • Powinna prowadzić do mądrego i trwałego porozumienia
  • Powinna być efektywna
  • Powinna prowadzić do polepszenia stosunków pomiędzy stronami

Jakie to są metody? Opisujemy je w artykule „Konflikty – jak sobie z nimi radzić lepiej”.

👣 Czytaj też „Konflikt – dobrodziejstwo czy zło” 

Bibliografia:
„Psychologia konfliktów” S. Chełpa, T.Witkowski
„Komunikacja między ludźmi” S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge
„Dochodząc do TAK” R. Fisher,W. Ury, B. Patton
„Sztuka skutecznego porozumiewania się” M. McKay, M. Davis, P. Fanning

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu