Konflikty – jak sobie z nimi radzić lepiej?

W artykule „Konflikty – jak sobie z nimi radzić?”  opisujemy często stosowane próby rozwiązywania konfliktów, które jednak są mało skuteczne i w najlepszym wypadku prowadzą do tymczasowego załagodzenia konfliktu.

W celu osiągnięcia trwałego porozumienia trzeba konfliktem zarządzić.

Techniki efektywnego zarządzania konfliktami.

Poniższe techniki nie są uniwersalnym panaceum na wszystkie spory, niemniej są godne polecenia do rozwiązywania napiętych sytuacji.

👉 Partycypacja w podejmowaniu decyzji.

Zanim dojdzie do konfliktu, można się starać zapobiec mu.

We wzajemnym układzie współzależności stron decyzje podjęte przez jedną ze stron wywierają znaczący wpływ na sytuację drugiej strony. Jeśli decyzje te są podejmowane samodzielnie, pojawia się duże zagrożenie konfliktem. Nawet jeśli decyzja jest uzasadniona i jedyna możliwa, druga strona – zignorowana – będzie podważała jej zasadność.

Jedną z metod zapobiegania takim sytuacjom jest wcześniejsze zaproszenie drugiej strony do wydania opinii i przedyskutowanie z nią możliwych rozwiązań.

👉 Technika przeciwnych reakcji.

Opiera się na zasadzie, że ludzie nie są w stanie okazywać dwóch przeciwnych reakcji równocześnie. Oznacza to, że jeśli skonfliktowani i rozgniewani oponenci zostaną poddani działaniu bodźców wywołujących np. rozbawienie, zmniejszy się nasilenie gniewu.

Czasami dobry dowcip opowiedziany w odpowiednim momencie może rozładować sytuację i skłonić zwaśnionych ludzi do konstruktywnego przyjrzenia się kłótni.

👉 Negocjacje oparte na zasadach.

Metoda opiera się na przekonaniu, że zawsze istnieje rozwiązanie satysfakcjonujące interesy obu stron konfliktu. Negocjowanie oparte na zasadach nazywa się czasem rzeczową postawą w negocjacjach, w odróżnieniu od postawy twardej ( silne skoncentrowanie na własnym stanowisku) lub miękkiej ( uległość, skoncentrowanie na zachowaniu dobrych relacji). Opiera się na czterech podstawowych zasadach:

 1. Oddziel ludzi od problemu – konflikt nie oznacza wrogości. Każdą sytuację można rozpatrzyć niezależnie od ludzi z nią związanych. Uważaj, aby twój stosunek do osoby, z którą toczysz spór nie zdominował konfliktu.
 2. Skoncentruj się na interesach, nie na stanowiskach – w każdym konflikcie ukryte są zarówno wspólne, jak i przeciwstawne interesy obu stron, chociaż oponenci przedstawiają tylko swoje stanowiska ( żądania).
  Staraj się znaleźć korzyści lub interesy ukryte pod danym żądaniem. Może to być potrzeba bezpieczeństwa, zaufania, docenienia.
 3. Staraj się znaleźć możliwości korzystne dla obu stron – bez względu na to, czy jesteś stroną w konflikcie, czy osobą z zewnątrz, powinieneś umieć spojrzeć na problem z punktu widzenia obu stron.
 4. Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów – szukaj obiektywnych wskaźników, przy pomocy których da się zmierzyć prawidłowość wypracowanego rozwiązania. Precedensy i sytuacje służące jako punkty odniesienia mogą być pomocne w tworzeniu rozsądnych propozycji.

👉 Plus – minus – interesujące?

Technika ta jest oparta na przekonaniu, że ludzie przejawiają tendencję do odbierania nowych propozycji i pomysłów jako osobiste zagrożenie dla władzy, prestiżu lub samooceny. Dlatego aby zrozumieć argumenty innego człowieka należy go uważnie wysłuchać i chwilowo zawiesić własne „ja”.

Należy postarać się dostrzec zalety rozpatrywanego poglądu (PLUSY), następnie przeanalizować wady i braki (MINUSY), a później zastanowić się co jest w nim ciekawego i przydatnego (INTERESUJĄCE?). W ten sposób uwaga nie jest skoncentrowana na osobie pomysłodawcy i obronie „ja”, lecz na samym pomyśle i możliwości jego wykorzystania.

Technika „P-M-I?” uczy tolerancji, pomaga złamać nawyk odrzucania pomysłów ludzi niżej stojących w hierarchii, sprzyja otwartości myślenia.

Mądre porozumienie to takie porozumienie, które umożliwia realizację interesów stron w maksymalnym stopniu, sprawiedliwie rozwiązuje konflikt interesów i jest trwałe.

Zarządzaj konfliktami i osiągaj mądre i trwałe porozumienia.

👣 Czytaj też „Konflikt – dobrodziejstwo czy zło” 
👣 Potrzebujesz pomocy lub porady? Skontaktuj się z nami 

Bibliografia:
„Psychologia konfliktów” S. Chełpa, T.Witkowski
„Komunikacja między ludźmi” S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge
„Dochodząc do TAK” R. Fisher,W. Ury, B. Patton
„Komunikacja w grupach” K. Adams, G.J. Galanes
„Sztuka skutecznego porozumiewania się” M. McKay, M. Davis, P. Fanning

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu