Fundacja rodzinna – nadzieja firm rodzinnych

24 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Projekt opracowywany był przez niemal 2 lata przez zespół specjalistów. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r. Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r. Ministerstwa: Finansów oraz Rozwoju Pracy i Technologii rozpoczynają właśnie konsultacje zewnętrzne.

W Polsce trwa proces przekazania biznesu drugiemu pokoleniu, dlatego zapowiedź wprowadzenia do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej budzi wiele nadziei.

Firma rodzinna, jej pozycja na rynku oraz zaufanie, jakim się cieszy wśród klientów, często stanowią dorobek pracy wielu pokoleń. Jednak przekazywanie firmy kolejnym generacjom, jest często ryzykownym i trudnym momentem. Poruszamy ten temat w artykule „SUKCESJA W FIRMIE RODZINNEJ-OD CZEGO ZACZĄĆ?

Dane Instytutu Biznesu Rodzinnego wskazują, że w perspektywie najbliższych 5 lat w ręce kolejnej generacji przejdzie ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Oznacza to, że w ciągu kilku lat znaczna część firm rodzinnych może przejść w obce ręce, tracąc w ten sposób – tworzoną przez lata – więź pomiędzy biznesem a jego właścicielami.

👉 Fundacje rodzinne mogą stanowić rozwiązanie dla przedsiębiorców z prężnie działającą firmą, których najbliżsi nie są zainteresowani kontynuowaniem rodzinnego biznesu.

👉 Fundacja rodzinna jest narzędziem do odseparowania rodziny fundatora i jej majątku od ryzyka biznesowego. Ideą fundacji rodzinnej jest wydzielenie majątku wniesionego do fundacji od osoby fundatora.

Składniki majątkowe wniesione do fundacji stają się jej własnością, a przestają należeć do fundatora. W konsekwencji, co do zasady nie wchodzą wprost do masy spadkowej po zmarłym fundatorze, nie mogą podlegać zajęciu lub egzekucji.

👉 Fundacja rodzinna to podmiot posiadający osobowość prawną, wyposażony we własny majątek. Posiada Zarząd, który zarządza tym majątkiem i zapewnia jego ochronę zgodnie z wolą fundatora. Jednocześnie zabezpiecza interesy osób mu bliskich.

🎯 Celem fundacji rodzinnej jest:

 • Planowanie sukcesji poprzez zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym zgodnie z wolą fundatora.

  Fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze kwestie związane z jej funkcjonowaniem, fundator będzie mógł zawrzeć w statucie.

 • Ochrona majątku rodzinnego poprzez efektywne zarządzanie nim i realizację strategii dalszego rozwoju / funkcjonowania firmy rodzinnej.
  Fundacja będzie mogła zostać wyposażona w szeroko rozumiany majątek, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, np. w pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, udziały czy akcje.
 • Elastyczność czyli możliwość ukształtowania statutu fundacji rodzinnej, kręgu jego beneficjentów oraz warunków otrzymywania przez nich wypłat.
  Krąg beneficjentów będzie samodzielnie ustalał fundator. Będą to mogły być osoby fizyczne, np. członkowie rodziny przedsiębiorcy, którym chce on zabezpieczyć przyszłość, pokrywając częściowe koszty ich utrzymania, kształcenia lub opieki zdrowotnej. Mogą to być również organizacje pożytku publicznego, z których misją fundator czuje się szczególnie związany.

Projekt Ustawy o fundacjach rodzinnych daje realną szansę na utrzymanie polskich firm rodzinnych w rękach rodziny oraz na akumulację polskiego kapitału

🌈 Przeprowadzenie firmy przez sukcesję jest trudnym i odpowiedzialnym procesem. Wymaga głębokiego namysłu, konsultacji z ekspertami, czasu na spokojne działanie.

Czytaj więcej: „PLAN FINANSOWY SUKCESJI w firmie rodzinnej

Zapraszamy do zadawania pytań i korzystania z pomocy naszych ekspertów. https://synergy-consulting.pl/sukcesja/

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu