Biznesplan – trzy niezbędne kroki

2020-10-30 Strategia rozwoju

Zbliża się koniec roku, czas na podsumowania, analizy, plany na przyszły rok. Dla przedsiębiorców i menedżerów jest to również czas na przygotowanie biznesplanu dla firmy. Dla większości z nich ułożenie optymistycznego, a równocześnie realnego planu na 2021 rok jest nie lada wyzwaniem. Doświadczenia mijającego roku napawają uzasadnionym niepokojem o przyszłość. Rodzą się pytania: jak przewidzieć nieprzewidywalne? Na czym oprzeć swoje kalkulacje? Czy w ogóle można cokolwiek zaplanować w dzisiejszych czasach braku wiarygodnych informacji i nieoczekiwanych zmian w regułach gry na rynku?

Bez względu na trudności planować trzeba, ale róbmy to zwinnie, antycypując zagrożenia i problemy, które może nam przynieść przyszłość.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, prowadzenie biznesu połączone jest z ryzykiem, które musimy uwzględniać, starać się go przewidywać i być gotowym na szybką zmianę planów.

Dobrze przygotowany biznesplan jest przewodnikiem na drodze do rozwoju.

Pierwszym krokiem na tej drodze niech będzie zrobienie solidnego remanentu, czyli audytu firmy. Zaprośmy niezależnych konsultantów zarządzania aby przeanalizowali wszystkie kluczowe obszary działania naszej firmy. Niech ocenią finanse przedsiębiorstwa ( płynność, zadłużenie, rentowność), efektywność procesu sprzedaży, strukturę kosztów i przychodów, sprawność zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami, a także skuteczność systemu motywacyjnego. Krótko mówiąc niech zdiagnozują model biznesowy naszego przedsiębiorstwa i wskażą jego słabe punkty.

Na bazie tej wiedzy zrealizujemy drugi krok, czyli opracowanie strategii rozwoju. Na tym etapie musimy dokonać analizy otoczenia i konkurencji, szans i zagrożeń dla firmy, a następnie ocenić jej potencjał. To pozwoli na określenie priorytetów, a następnie celów strategicznych dla firmy. Najlepiej zrobić to w czterech perspektywach: finansowej, klientów i rynku, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Ta praca jest niezbędna, aby zaplanować główną strategię rozwoju, ale też strategie alternatywne, uwzględniające zagrożenia i nieoczekiwaną zmianę sytuacji w otoczeniu organizacji.

Rekomendujemy, aby do tego etapu prac zaprosić nie tylko kadrę menedżerską, ale również pracowników niższych szczebli. Pozwoli to zapoznać się z innymi, nieznanymi nam punktami widzenia oraz być może wykorzystać interesujące pomysły, na które sami nigdy byśmy nie wpadli.

Taki sposób tworzenia strategii ma jeszcze jedną, istotną zaletę: jest dziełem wszystkich albo prawie wszystkich pracowników, a więc będą ją rozumieli i będą się czuć odpowiedzialni za jej realizację.

Efektem końcowym drugiego kroku powinno być określenie celów strategicznych i dobranie liczbowych mierników efektywności i osób odpowiedzialnych za ich osiągnięcie tak, aby możliwe było monitorowanie realizacji celów na każdym poziomie organizacji. Posiadanie strategii alternatywnych pozwoli nam na szybkie reagowanie w momencie, kiedy założone cele nie będą realizowane.

Musimy sobie zdawać sprawę, że w dynamicznej rzeczywistości w jakiej żyjemy, nie ma możliwości prowadzenia biznesu w sposób całkowicie bezpieczny i przewidywalny.

Element ryzyka i innowacyjnych rozwiązań „ na już ” jest wpisany w codzienną pracę menedżera i przedsiębiorcy. Jednak jeśli do realizacji strategii zaangażujemy wszystkich pracowników, pozwolimy im na kreatywność i popełnianie błędów, będziemy elastyczni w naszym myśleniu i działaniu, będziemy wykorzystywać pojawiające się okazje i bez żalu rezygnować z niesprawdzających się pomysłów, szanse na rozwój naszego biznesu znacznie się zwiększą.

Jest oczywiste, że efektem działania przedsiębiorstwa ma być zysk. Wszystkie nasze wysiłki i twórcze podejście do biznesu musi być umocowane finansowo. I tutaj dochodzimy do kroku trzeciego czyli sporządzenie biznesplanu. Wszystko, co wypracowaliśmy w kroku pierwszym i drugim musimy teraz wyrazić w liczbach, to znaczy zaplanować ile firma zarobi realizując przyjętą strategię i jakie koszty poniesie, aby osiągnąć zaplanowany cel finansowy ( zysk). Innymi słowy biznesplan pokazuje, że to, co zaplanowaliśmy i sposób, w jaki będziemy to realizować, ma sens.

Należy przyznać, że realizacja przedstawionych powyżej trzech kroków nie jest łatwa, wymaga wykorzystania kilku narzędzi zarządczych i spojrzenia na swoją firmę z wielu perspektyw. Jednak czas i wysiłek poświęcony temu zadaniu opłaci się stokrotnie, da nam poczucie kontroli i zwiększy bezpieczeństwo naszego biznesu.

Na każdym etapie procesu tworzenia biznesplanu służymy pomocą.

Masz wątpliwości, czujesz, że doszedłeś do ściany, nie wiesz jakie wskaźniki dobrać? Skontaktuj się z naszymi doradcami.

👣 Inne artykuły o podobnej tematyce:

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu