Cele firmy, czyli podstawa planowania

2022-03-08 Strategia rozwoju

Dla właściciela firmy fundamentalnym czynnikiem, który decyduje o sukcesie przedsięwzięcia biznesowego jest planowanie.

👇 Niektórzy menedżerowie nie doceniają planowania. Pochłonięci działaniami bieżącymi praktycznie nie planują w dłuższym terminie. Pokonują pojawiające się problemy i wykorzystują nadarzające się okazje. O tym, jak firma będzie działała w przyszłości zdecydują za nich czynniki zewnętrzne, klienci, konkurenci, dostawcy i odpowiednia doza szczęścia.

Firma może tak funkcjonować przez lata, jednak zmiana lidera, odejście kluczowych pracowników na emeryturę lub załamanie rynku na kluczowy produkt może zachwiać pozycją firmy. Brak określonego celu i przygotowanego planu działania postawi rozwój firmy pod znakiem zapytania.

👉 Pamiętajmy: określanie interesów przedsiębiorstwa i formułowanie jej celów jest jedną z najistotniejszych funkcji zarządzania!

Właściciel, chcąc określić jak ma funkcjonować jego firma w przyszłości, powinien wyznaczyć zarówno cele główne, które określają oczekiwane efekty oraz cele szczegółowe, które opisują sposoby realizacji celów głównych.

👉 Cele główne przedsiębiorstwa rozumiemy jako konkretne efekty jego działalności np. ustalona wielkość produkcji, asortyment, wielkość zysku, udział w rynku, zdobycie nowych rynków. Są wśród nich zamierzenia długofalowe, szczególnie ważne dla przyszłego rozwoju firmy. Określa się je mianem celów strategicznych.

👉 Cele szczegółowe mogą dotyczyć planowanych przedsięwzięć np. programu inwestycyjnego, wdrożenia nowego wyrobu lub usługi, obniżenia kosztów, skrócenie łańcucha dostaw. Są one wyznaczone przez cele strategiczne i bardziej od nich konkretne. Można i należy je dostosowywać do zmieniających się warunków ( mody, koniunktury, braków dostaw itp.) Określa się je mianem celów operacyjnych.

Jedną z metod definiowania celów przedsiębiorstwa, która zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągania jest zasada SMART. Nazwa tej zasady pochodzi od pierwszych pięciu angielskich wyrazów:

 • Specific (szczegółowy),
 • Measurable (mierzalny),
 • Achievable (ambitny),
 • Relevant (realny),
 • Timely defined (terminowy)

Są to cechy właściwie zdefiniowanych celów właścicielskich. Dzięki zastosowaniu tej zasady cele firmy są wyrażone bardzo precyzyjnie, np. zrealizowanie konkretnego zysku (PLN) w danym roku. ( link do artykułu „SMART formułuj sprytne cele„)

👣Odpowiednio dobrane i opisane cele określają strategię rozwoju Twojej firmy i warunkują osiągnięcie sukcesu. Jeśli nie jesteś pewny, czy Twoje cele są dobrze sformułowane, skontaktuj się z nami, przeanalizujemy je razem i pomożemy w dalszych działaniach.

👣Temat określania celów omawiamy na Akademii Zarządzania 

Bibliografia:

 1. Kaczor K. „Jak wyznaczać i osiągać cele metodą SMART”
 2. Wysocki R.K. (2013), Zarządzanie projektami w organizacji, OnePress, Warszawa
 3. https://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-smart-goals.php
 4. https://www.dnb.com/pl-pl/wiedza/newsy-artykuly/zasada-smart-szybka-ocena-i-analiza-celow-firmy/
 5. „Zarządzanie. Teoria i praktyka” Praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe PWN
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu