Asertywność buduje autorytet lidera

Czy postrzegasz się jako osobę asertywną?

Człowiek asertywny wierzy we własne możliwości, nie zachowuje się ulegle ani agresywnie i nie manipuluje innymi. Aby to osiągnąć należy nauczyć się słuchać innych i reagować na ich potrzeby, nie zapominając o własnych interesach i zasadach.

DLACZEGO WARTO BYĆ ASERTYWNYM?

 • ABY mieć szacunek do samego siebie i innych.
 • ABY być pewnym siebie.
 • ABY umieć bronić swoich granic i nie dać się wykorzystywać.
 • ABY lepiej komunikować się z innymi.
 • ABY umieć podejmować własne decyzje i bronić ich
 • ABY inni nas słuchali z uwagą i szacunkiem.

Typy postaw życiowych.

Obserwując osoby z Twojego otoczenia zauważysz, że ich postawy życiowe możemy określić jako uległą lub dominującą. Każdy z nas ma skłonności do częstszego przybierania bliskiej sobie postawy, chociaż w zależności od sytuacji i roli w jakiej występuje, postawa ta może się zmieniać.

Postawa uległa (bierna) charakteryzuje ludzi zalęknionych, niewierzących w siebie, pozwalających, aby inni wybierali za nich. Tacy ludzie rzadko osiągają cele.

Jeśli masz skłonności do bycia osoba uległą, inni za Ciebie decydują i im ulegasz, bo sądzisz, że są lepsi, silniejsi, wiedzą coś lepiej, mają nad Tobą władzę i dlatego Cię lekceważą.

Postawa agresywna charakteryzuje ludzi pewnych siebie i swoich racji, niezważających na zdanie innych. Ludzie ci często wymuszają zgodę na swoje propozycje agresywnym zachowaniem. Są odbierani jest jako osoby prezentujące poczucie własnej wartości, ale pod zewnętrzną maską pozorów często kryje się niska samoocena i lęk.

Jeśli masz skłonności do bycia osobą agresywną, dominujesz nad innymi bo wykorzystujesz swoją siłę, relacje, stanowisko, wpływy. Jesteś skuteczny, ale wzbudzasz niechęć i frustrację.

Postawa asertywna cechuje osoby pewne siebie, mające wysoką samoświadomość tego kim są i akceptujące same siebie. Osoby asertywne dobrze znają swoje potrzeby. Są uczciwe w stosunku do samych siebie i innych. Biorą odpowiedzialność za siebie i swoje życie oraz za realizację swoich potrzeb i marzeń.

Jeśli jesteś osoba asertywną, szanujesz siebie i zdanie innych. Interesujesz się uczuciami i myślami innych ludzi. Zadajesz pytania, słuchasz, rozmawiasz. Bez obawy komunikujesz swoje opinie i potrzeby.

ASERTYWNOŚĆ TO FILOZOFIA MYŚLENIA O SOBIE I ŚWIECIE

 • Umiem powiedzieć NIE ( nie chcę, nie teraz, nie w ten sposób)
 • Umiem powiedzieć TAK ( wyrażam swoje potrzeby i prośby)
 • Mam poczucie własnej wartości ( jestem OK)
 • Mam szacunek dla samego siebie i szacunek dla innych
 • Wymagam respektowania swoich praw ( w domu, w pracy)
 • Umiem przyjmować krytykę i pochwały (bez lęku i poczucia winy)
 • Umiem wyrażać uczucia i opinie ( wobec przełożonych i podwładnych)

Asertywność jest ważną cechą skutecznego menedżera!

👍 Asertywny menedżer jest osobą wiarygodną i wzbudzającą szacunek.

👍 Podejmuje przemyślane decyzje i przedstawia je bez obawy, bo potrafi je uzasadnić i wytłumaczyć konieczność ich podjęcia.

👍 Udziela asertywnych informacji zwrotnych pracownikom i przełożonym.

👍 Jest gotowy wysłuchać odmiennych argumentów i polemizować z nimi. W każdej sytuacji zachowuje spokój i samokontrolę. Szanuje inne punkty widzenia, ale wymaga uwzględniania własnych opinii, jeśli jest pewien swoich racji.

🎯 Wzmacniaj asertywną stronę Twojej osobowości.

💪 ⛳ Asertywności można się nauczyć!

Nasze postawy życiowe, które niesiemy z sobą przez życie, wynikają z wychowania, wzorców kulturowych, w których żyjemy oraz osobistych cech charakteru. Zmiana reakcji, do której jesteśmy przyzwyczajeni i która stanowi mocny wzorzec zachowania jest bardzo trudna.

Jeżeli dostrzegasz w sobie rysy postawy uległej lub agresywnej, nie przejmuj się. Asertywności można się nauczyć.

👣 W ramach AKADEMII MANAGERA SYNERGY© prowadzimy cykl warsztatów i konsultacji indywidualnych, które nauczą Cię jak być asertywnym w życiu i w pracy oraz jak zbudować szanowaną pozycję w swojej firmie.

Bibliografia:
„Stanowczo, łagodnie, bez lęku” Maria Król – Fijewska
„Asertywność” Sue Bishop

Inne artykuły o podobnej tematyce:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu