Poznajmy amortyzację

2020-08-21 Finanse

Wydatki ujmowane w Rachunku Wyników można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: koszty bezpośrednie ( koszty wytworzenia produkcji sprzedanej lub koszty świadczenia usług) oraz koszty pośrednie ( koszty sprzedaży, koszty ogólne i koszty administracyjne).

⁉ Jednym z elementów kosztów pośrednich jest amortyzacja. Od sposobu potraktowania tego „wydatku” zależy w znacznej mierze zysk. Dlaczego?

⛳ ROZPATRZMY NASTĘPUJĄCY PRZYKŁAD:

📌Firma kupiła samochód dostawczy i zapłaciła 72 tys. złotych. Jeżeli przyjmie założenie, że będzie go eksploatować przez 3 lata, odpis amortyzacyjny będzie wynosił 2 000 zł miesięcznie przez ten okres.

📌Może też założyć, że samochód będzie użytkowany przez 6 lat, wtedy odpis amortyzacyjny wyniesie 1000 zł na miesiąc, a więc księgowany koszt będzie dwukrotnie mniejszy, co może być istotne dla wysokości wyliczanego zysku.

🚩 Amortyzacja polega na „wydatkowaniu” aktywów rzeczowych ( np. samochodów dostawczych, urządzeń) w przewidywanym okresie ich użytkowania.

Oznacza to, że księgowy musi ustalić, przez jaki czas dany rodzaj majątku będzie eksploatowany , a następnie odpowiedni ułamek wydatku ująć jako koszt w ogólnym rachunku wyników.

🚩 Amortyzacja jest przykładem kosztów niepieniężnych, czyli pozycją ujmowaną w Rachunku Wyników za dany okres, z którą jednak nie wiąże się żaden przepływ środków finansowych. Do zapłaty w gotówce za dany rodzaj aktywów doszło już wcześniej – firma dokonała już zakupu np. samochodu dostawczego. Poniesiony z tego tytułu wydatek zostanie rozpisany na raty amortyzacji rozłożone na cały okres użytkowania pojazdu. W czasie tego okresu firma nie będzie już musiała niczego płacić, chociaż koszt amortyzacji będzie księgowany.

🚩 Zasady amortyzacji dotyczą także aktywów niematerialnych takich jak patenty, prawa autorskie czy wartość firmy. Firma musi kupić patent lub zainwestować w badania, które doprowadziły do jego opracowania, a następnie wystąpić o jego rejestrację. Wydatki związane z pozyskaniem patentu firma rozpisuje na raty amortyzacyjne w planowanym okresie jego wykorzystania.

☝ Warto zauważyć, że skutkiem amortyzacji składniki aktywów tracą swoją wartość ekonomiczną w czasie. Jednak amortyzacja w ujęciu księgowym wiąże się nie tyle ze spadkiem wartości, co z rozliczaniem kosztów.np samochód może się zamortyzować w ciągu 3 lat i jego wartość księgowa będzie wynosiła zero, tymczasem jego wartość rynkowa w większości przypadków będzie dużo wyższa. Tak więc rzeczywista wartość aktywów rzadko równa się ich wartości księgowej.

Na naszym kursie AKADEMIA FINANSÓW SYNERGY charakteryzujemy po kolei najważniejsze pozycje rachunku zysków i strat w tym rodzaje kosztów. Uczestnicy nauczą się rozumieć w jaki sposób mierzy się wyniki finansowe firmy i co może zrobić menedżer, aby je poprawić.

👣 Zgłoś się!

Bibliografia:
D.Krzywda „Rachunkowość finansowa”
Andrzej Rutkowski „Zarządzanie finansami”
Z.Leszczyński T.Wnuk-Pel „ Controling w praktyce”
K.Berman, J.Knight „ Inteligencja finansowa. Co kryją liczby”

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu