Zarządzanie wiedzą w organizacji – nie bój się zmian!

Rosnąca konkurencja, globalizacja, praktycznie nieograniczony przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że sukces i przetrwanie na rynku osiągnąć dziś mogą tylko firmy najlepiej radzące sobie ze zmianą. Zmiana stała się stałym elementem zarządzania.

Nic nie jest dane raz na zawsze: szanowana marka, cenione niegdyś produkty, lojalni klienci – wciąż trzeba walczyć o utrzymanie pozycji na rynku, wprowadzenie usprawnień, szybsze podejmowanie właściwych decyzji. Czy jednak każda organizacja zdaje sobie z tego sprawę? Możemy wyróżnić dwa nastawienia firmy do zmiany:

 • Reaktywna – charakteryzująca się ostrożnością, powściągliwością i niechęcią do podejmowania ryzyka.
 • Proaktywna – charakteryzująca się śmiałym spoglądaniem w przyszłość i próbująca modyfikować istniejące schematy działania.

Nastawienie do zmiany w przedsiębiorstwie wpływa na jego sukces

Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami rozwoju społeczeństwa informacyjnego i szybkich zmian w otoczeniu organizacji, koniecznością dla każdej firmy staje się skuteczne zarządzanie wiedzą i informacją. Jeśli firma chce przetrwać i skutecznie konkurować na rynku, musi dbać o rozwój intelektualny swoich pracowników i ciągłe wprowadzanie zmian we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania.

Kadra niedopasowana do zmieniających się potrzeb

Jak wykazuje wiele analiz, bardzo poważnym problemem przedsiębiorstw jest niedopasowanie kadr do zmieniających się potrzeb pracodawców i gospodarki. Częściowo wynika to z niedopasowania szkolenia formalnego do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Organizatorzy szkoleń działają często w oparciu o ogólne schematy, nie biorąc pod uwagę kontekstu, sytuacji w danej firmie.

Inne przyczyny rozbieżności między zasobami kadrowymi a potrzebami przedsiębiorców to niechęć i brak świadomości pracowników o konieczności nieustannego szkolenia zawodowego. Wynika to często z braku efektywnego systemu nagradzania wysiłków poświęconych na uczenie się i poszerzanie kompetencji. Często spotykamy się z sytuacją, gdy przełożeni nie są przekonani do inwestycji w kapitał ludzki i pozostają bierni w temacie doskonalenia pracowników.

Bariery w zarządzaniu wiedzą w organizacji:

 • bariery osobiste – nie wiadomo, co inni potrzebują wiedzieć, wymaga to zbyt dużo wysiłku i czasu i nie ma oczywistych korzyści lub nagród;
 • bariery zespołowe – zła komunikacja między zespołami, wewnętrzna konkurencja, brak wsparcia od menedżerów;
 • bariery strukturalne – zatrzymywanie najlepszych praktyk w oddziałach, presja czasu w działaniu, uboga struktura IT;
 • bariery kulturowe – brak otwartości i wzajemnego zaufania, brak wspólnego języka, konkurencja między oddziałami, brak nagród lub promocji pozytywnych działań.

Szkolenia pracowników dopasowane do potrzeb organizacji

Organizacje posiadające pozytywną filozofię szkoleniową rozumieją, że funkcjonują w świecie, w którym przewagę konkurencyjną osiąga się dzięki zatrudnianiu lepszych i lepiej wykształconych pracowników oraz inwestowaniu w rozwój ich umiejętności i kompetencji.

Jednak jest niezwykle ważne, aby wiedza przekazywana pracownikom była dopasowana do rzeczywistych potrzeb organizacji, a następnie skutecznie przez nią wykorzystana.

Jeśli szkolić, to efektywnie – identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów zarządzania, posługujących się certyfikowanymi narzędziami, umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń. Badanie to powinno być procesem ciągłym, prowadzonym na wszystkich szczeblach organizacji i powinno być połączone z badaniem efektywności.

„Akademia Managera Synergy” to cykl praktycznych warsztatów, których zakres jest dopasowany do potrzeb uczestników. Uczymy jak zdobywać nowe kompetencje i jak rozwiązywać konkretne problemy w miejscu pracy.

Jeśli chcesz, aby Twoja firma skutecznie radziła sobie ze zmianą, wykorzystywała potencjał tkwiący w zespole i osiągała kolejne sukcesy na rynku, skontaktuj się z nami.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu