Spotkania Rozwojowe dla Liderów wsparciem w czasach zmiany

2021-02-11 Strategia rozwoju

Niewątpliwie żyjemy w czasach, w których wszystko jest możliwe. Pandemia koronawirusa z całą mocą „uderzyła” we wszystkie obszary naszego funkcjonowania, stając się jednocześnie tzw. „game changer” (ang. czynnik, zmieniający reguły gry) dla firm i ich liderów.

Z dnia na dzień menedżerowie stanęli przed koniecznością weryfikacji dotychczasowych metod działania, praktyk i priorytetów biznesowych. Wyzwaniem stało się także zarządzanie wirtualnymi zespołami czy też podejmowanie ryzykownych decyzji w sytuacji presji czasu i braku wiarygodnych informacji.

W nawale codziennych obowiązków liderom brakuje zwykle przestrzeni na osobistą bądź grupową refleksję na temat efektywności swojego działania w czasach kryzysu. Natomiast odpowiedzi na pytania typu: „Jak nam idzie?”, „Co robimy dobrze, a jakie zachowania powinniśmy zmodyfikować, aby osiągać jeszcze lepsze rezultaty?” są fundamentem uczenia się – zarówno w wymiarze indywidualnym jak i firmowym.

Rozwój liderów jest niezbędny, aby firmy mogły z powodzeniem optymalizować swoje procesy czy wdrażać zmiany modeli i systemów biznesowych. Punktem wyjścia w tym procesie uczenia się jest „przegląd” posiadanych przez menedżerów na dzień dzisiejszy umiejętności i postaw.

Możliwość taką oferuje kilkugodzinne Spotkanie Rozwojowe Liderów firmy (tradycyjne lub zdalne) w formule Ośrodka Oceny i Rozwoju.

W trakcie spotkania uczestnicy angażowani są w aktywności rozwojowe, mające na celu wymianę doświadczeń oraz pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości swojego działania.

Działania grupowe i indywidualne liderów są obserwowane przez profesjonalnych asesorów, których zadaniem jest ocena zachowań uczestników pod kątem stopnia spełnienia kryteriów (kompetencji) oczekiwanych w pełnionych przez nich rolach.

Omówienie raportu po tej sesji oraz informacja zwrotna dla lidera od asesora stanowi bazę do zaplanowania dalszego rozwoju menedżerów.

Dzięki uczestnictwu w takim spotkaniu menedżerowie otrzymują przestrzeń do zatrzymania się „w biegu” i skupienia się na swoich własnych zasobach: wiedzy, umiejętności, postaw i automotywacji.

Główne cele spotkań rozwojowych:

👍 Na bazie metodologii – opracowanej i uzgodnionej z przedstawicielami firmy – dokonanie oceny kompetencji i potencjału osobistego uczestników pod kątem efektywności w aktualnie pełnionych rolach.

👍 Dostarczenie uczestnikom okazji do lepszego poznania siebie w trakcie aktywności w ramach spotkania (wyzwania związane z funkcjonowaniem w grupie, sesje refleksji i informacji zwrotnej po każdym zadaniu).

👍 Dostarczenie przez asesorów informacji zwrotnej uczestnikom na temat wyników sesji (wskazanie mocne strony uczestników i obszarów do rozwoju) oraz wsparcie w zaplanowaniu kierunków dalszego rozwoju.

Do kluczowych korzyści dla firm z przeprowadzenia Spotkania Rozwojowego należą:

🎯Pozyskanie wiedzy na temat mocnych stron liderów, wyróżniających się na tle grupy osób badanych pod kątem sukcesji.

🎯Pozyskanie wiedzy na temat kompetencyjnej efektywności liderów w sytuacjach rutynowych i nierutynowych.

🎯Pozyskanie wiedzy na temat mocnych stron i potrzeb rozwojowych grupy liderów w odniesieniu do celów organizacji.

Spotkania Rozwojowe, wraz z działaniami towarzyszącymi, pomagają budować nową jakość przywództwa zharmonizowanego z wizją i strategią firmy.

Pomagają firmie nie tylko przetrwać na rynku w tych trudnych czasach, ale również osiągać coraz lepsze rezultaty biznesowe.

Osoby zainteresowane organizacją spotkanie rozwojowego w firmie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Spotkania Rozwojowe dla Liderów

Autor: Jolanta Rasmus_ HR Menedżer, learning facilitator, trainer, coach, mentor

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu