Nowe wyzwania, które zmieniają przedsiębiorczość

16 grudnia 2020 Strategia rozwoju 0

Mijający rok nauczył nas, że zdarzyć się może praktycznie wszystko.

Przyszłość stawia przed firmami wyzwania dotyczące krytycznego spojrzenia na obecny sposób prowadzenia działalności wobec postępujących dynamicznych zmian. Stawia również wyzwania w zakresie nakreślenia kierunków dalszego rozwoju na najbliższą i dalszą przyszłość oraz wprowadzenia tych zmian w życie.

Aby sprostać zmieniającej się rzeczywistości i szybko zmieniającemu się stylowi życia, przedsiębiorstwa muszą wprowadzać zmiany do swoich procesów biznesowych, pracować nad innowacjami, modyfikować swoje myślenie o biznesie.

Eksperci identyfikują sześć trendów, które mają obecnie kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu przedsiębiorstw.

👉 Nowe sposoby wykonywania pracy i komunikowania się.

Wygląda na to, że pracownicy nieprędko wrócą do biur, a część z nich nie wróci wcale. Hybrydowy model pracy pozostanie już z nami na zawsze.

To powoduje konieczność przemyślenia i wdrożenia nowych zasad organizacji i kontroli pracy, nowych sposobów motywowania pracowników. Zmienią się sposoby wsparcia i szkolenia. Skuteczna komunikacja z pracownikami zdalnymi nabierze jeszcze większego znaczenia.

Dotychczasowe umiejętności przywódcze i zarządcze liderów będą wymagały zmiany i uzupełnienia o nowe kompetencje.

Szerzej będzie wykorzystywana automatyzacja operacji.

👉 Nowe kanały dystrybucji.

Klienci będą szerzej korzystać z usług on-line. Znaczenie zyskają zdalne metody kontaktu i dotarcia do klienta.
Zmienią się łańcuchy dostaw, powstaną nowe branże i zapotrzebowanie na nowe produkty.

Inaczej dziś patrzymy na relacje kosztów i bezpieczeństwa w kontekście przenoszenia produkcji za granicę, po tym, jak w pewnym momencie cały świat znalazł się na łasce Chin w kwestii dostaw. Na poziomie mikro ten kryzys stał się katalizatorem procesu szukania nowych dróg dotarcia z produktami do klienta.

👉 Nowe modele operacyjne, zmiana priorytetów kosztowych.

Większy nacisk zostanie położony na wykorzystanie technologii poprzez większe wykorzystanie automatyzacji i cyfryzacji.

Należy rozważyć jak zarządzać efektywnością w środowisku pracy zdalnej, jak zarządzać kulturą organizacyjną i zespołami.

Procesy biznesowe będą ewaluować w kierunku zwiększenia ich efektywności.

Obszar pracy zdalnej oznacza konieczność ponownej oceny wykorzystania posiadanych lub wynajmowanych nieruchomości.

👉 Wykorzystanie postępującej cyfryzacji.

Na rynek wchodzą usługodawcy nowej generacji, rozwijający swoją ofertę na nowych technologiach. Ale również „tradycyjni” przedsiębiorcy muszą inwestować w sprzęt i cyfryzować swoje procesy w znacznie większym stopniu niż dotychczas.

Pracodawcy i pracownicy przekonali się, w dużo większym niż wcześniej stopniu, do pracy zdalnej, a klienci do usług on-line. Bardzo wzrósł też udział webinariów i innych form elektronicznych w procesie szkoleniowym.

👉 Nowe sposoby zarządzania ryzykiem.

Jeszcze nie tak dawno pojęcie ryzyka pojawiało się tylko w kontekście dużych firm. W chwili obecnej podstawą nowoczesnych systemów zarządzania jest podejście bazujące na ryzyku. Korzyści z zarządzania ryzykiem stanowią istotną wartość dla organizacji. Oceniając ryzyka, kierownictwo ma szansę poznać słabe i mocne obszary firmy, którą zarządza, co powinno przełożyć się na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Firmy będą musiały ocenić swoją odporność w odniesieniu do różnych zagrożeń. Chodzi głównie o stworzenie modeli uwzględniających następne nieprzewidziane zdarzenia, na bazie doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy.

Telepraca okazała się zbawienna dla wielu firm i instytucji w okresie pandemii koronawirusa. Uaktywniła też jednak hakerów polujących na telepracowników. Jeśli praca zdalna ma pozostać efektywnym narzędziem dla biznesu, będzie zapewne wymagać znaczących inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

👉 Kreatywne myślenie, umiejętność rozważenia dostępnych opcji.

Hasło reklamowe Apple „Think different” („Myśl inaczej”) musi się stać myślą przewodnią wszystkich przedsiębiorców. Nowa strategia to wydostanie się z utartych kolein dotychczasowego działania i skierowanie uwagi na nowe możliwości. Wymyślenie nowej strategii wymaga zauważenia okazji, której nie potrafią zauważyć konkurenci. Współcześni liderzy muszą tworzyć strategie, które sprawdzą się niezależnie od tego, w jakim szerszym systemie przyjdzie im działać. Wymaga to jednak kreatywnego myślenia, umiejętności rozważenia dostępnych opcji, wsłuchania się w głos klientów oraz swoich pracowników.

🎯 Przedsiębiorcy musza być czujni na nowe trendy i zauważać pojawiające się prawidłowości, które mogą mieć dla nich znaczenie.

Na skutek pandemii COVID-19 zmiany, które miałyby miejsce w ciągu kilku lat, mogą nastąpić znacznie szybciej. Czy Twoja firma jest przygotowana na takie przyspieszenie?