Nowe wyzwania, które zmieniają przedsiębiorczość

2020-12-16 Strategia rozwoju

Mijający rok nauczył nas, że zdarzyć się może praktycznie wszystko.

Przyszłość stawia przed firmami wyzwania dotyczące krytycznego spojrzenia na obecny sposób prowadzenia działalności wobec postępujących dynamicznych zmian. Stawia również wyzwania w zakresie nakreślenia kierunków dalszego rozwoju na najbliższą i dalszą przyszłość oraz wprowadzenia tych zmian w życie.

Aby sprostać zmieniającej się rzeczywistości i szybko zmieniającemu się stylowi życia, przedsiębiorstwa muszą wprowadzać zmiany do swoich procesów biznesowych, pracować nad innowacjami, modyfikować swoje myślenie o biznesie.

Eksperci identyfikują sześć trendów, które mają obecnie kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu przedsiębiorstw.

👉 Nowe sposoby wykonywania pracy i komunikowania się.

Wygląda na to, że pracownicy nieprędko wrócą do biur, a część z nich nie wróci wcale. Hybrydowy model pracy pozostanie już z nami na zawsze.

To powoduje konieczność przemyślenia i wdrożenia nowych zasad organizacji i kontroli pracy, nowych sposobów motywowania pracowników. Zmienią się sposoby wsparcia i szkolenia. Skuteczna komunikacja z pracownikami zdalnymi nabierze jeszcze większego znaczenia.

Dotychczasowe umiejętności przywódcze i zarządcze liderów będą wymagały zmiany i uzupełnienia o nowe kompetencje.

Szerzej będzie wykorzystywana automatyzacja operacji.

👉 Nowe kanały dystrybucji.

Klienci będą szerzej korzystać z usług on-line. Znaczenie zyskają zdalne metody kontaktu i dotarcia do klienta.
Zmienią się łańcuchy dostaw, powstaną nowe branże i zapotrzebowanie na nowe produkty.

Inaczej dziś patrzymy na relacje kosztów i bezpieczeństwa w kontekście przenoszenia produkcji za granicę, po tym, jak w pewnym momencie cały świat znalazł się na łasce Chin w kwestii dostaw. Na poziomie mikro ten kryzys stał się katalizatorem procesu szukania nowych dróg dotarcia z produktami do klienta.

👉 Nowe modele operacyjne, zmiana priorytetów kosztowych.

Większy nacisk zostanie położony na wykorzystanie technologii poprzez większe wykorzystanie automatyzacji i cyfryzacji.

Należy rozważyć jak zarządzać efektywnością w środowisku pracy zdalnej, jak zarządzać kulturą organizacyjną i zespołami.

Procesy biznesowe będą ewaluować w kierunku zwiększenia ich efektywności.

Obszar pracy zdalnej oznacza konieczność ponownej oceny wykorzystania posiadanych lub wynajmowanych nieruchomości.

👉 Wykorzystanie postępującej cyfryzacji.

Na rynek wchodzą usługodawcy nowej generacji, rozwijający swoją ofertę na nowych technologiach. Ale również „tradycyjni” przedsiębiorcy muszą inwestować w sprzęt i cyfryzować swoje procesy w znacznie większym stopniu niż dotychczas.

Pracodawcy i pracownicy przekonali się, w dużo większym niż wcześniej stopniu, do pracy zdalnej, a klienci do usług on-line. Bardzo wzrósł też udział webinariów i innych form elektronicznych w procesie szkoleniowym.

👉 Nowe sposoby zarządzania ryzykiem.

Jeszcze nie tak dawno pojęcie ryzyka pojawiało się tylko w kontekście dużych firm. W chwili obecnej podstawą nowoczesnych systemów zarządzania jest podejście bazujące na ryzyku. Korzyści z zarządzania ryzykiem stanowią istotną wartość dla organizacji. Oceniając ryzyka, kierownictwo ma szansę poznać słabe i mocne obszary firmy, którą zarządza, co powinno przełożyć się na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Firmy będą musiały ocenić swoją odporność w odniesieniu do różnych zagrożeń. Chodzi głównie o stworzenie modeli uwzględniających następne nieprzewidziane zdarzenia, na bazie doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy.

Telepraca okazała się zbawienna dla wielu firm i instytucji w okresie pandemii koronawirusa. Uaktywniła też jednak hakerów polujących na telepracowników. Jeśli praca zdalna ma pozostać efektywnym narzędziem dla biznesu, będzie zapewne wymagać znaczących inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

👉 Kreatywne myślenie, umiejętność rozważenia dostępnych opcji.

Hasło reklamowe Apple „Think different” („Myśl inaczej”) musi się stać myślą przewodnią wszystkich przedsiębiorców. Nowa strategia to wydostanie się z utartych kolein dotychczasowego działania i skierowanie uwagi na nowe możliwości. Wymyślenie nowej strategii wymaga zauważenia okazji, której nie potrafią zauważyć konkurenci. Współcześni liderzy muszą tworzyć strategie, które sprawdzą się niezależnie od tego, w jakim szerszym systemie przyjdzie im działać. Wymaga to jednak kreatywnego myślenia, umiejętności rozważenia dostępnych opcji, wsłuchania się w głos klientów oraz swoich pracowników.

🎯 Przedsiębiorcy musza być czujni na nowe trendy i zauważać pojawiające się prawidłowości, które mogą mieć dla nich znaczenie.

Na skutek pandemii COVID-19 zmiany, które miałyby miejsce w ciągu kilku lat, mogą nastąpić znacznie szybciej. Czy Twoja firma jest przygotowana na takie przyspieszenie?

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu