Jak budować autorytet lidera? Postawa asertywna kluczem do wypracowania autorytetu lidera.

Tylko dobry lider może skutecznie zarządzać zespołem. Niełatwo jest zapracować na to miano, ale bardzo pomocna w dążeniu do zdobycia autorytetu jest postawa asertywna. Czym się ona charakteryzuje i jak konsekwentnie ją utrzymywać? Dowiedz się tego i konsekwentnie buduj swoją pozycję w zespole!

Asertywność — czym się charakteryzuje i czy warto być asertywnym menedżerem?

Człowiek asertywny potrafi wyrazić siebie z wiarą we własne możliwości, nie zachowuje się ulegle, nie przejawia zachowań agresywnych i nie manipuluje innymi. Aby to osiągnąć, należy nauczyć się słuchać innych i reagować na ich potrzeby, nie zapominając o własnych zasadach i interesach.

Asertywność jest filozofią myślenia o sobie i świecie. Aby wzmocnić swoją asertywność w roli menedżera warto:

 • Mieć umiejętność mówienia NIE (-Nie chcę, nie teraz, nie w ten sposób).
 • Potrafić mówić TAK (wyrażając swoje potrzeby i prośby).
 • Mieć silne poczucie własnej wartości (jestem OK).
 • Szanować samego siebie i innych.
 • Respektować swoje prawa (w domu, w pracy).
 • Właściwie przyjmować słowa krytyki i pochwały (bez lęku i poczucia winy).
 • Umiejętnie wyrażać swoje uczucia i opinie (wobec przełożonych i podwładnych).

Typy postaw życiowych. Która z nich przyniesie Ci najwięcej korzyści w zarządzaniu ludźmi?

O asertywności mówimy w kontekście kontaktu z drugą osobą. Obserwując ludzi z Twojego otoczenia, zauważysz, że ich postawy życiowe łatwo rozpoznać. Poza asertywną można wyróżnić postawy: uległą (bierną) i dominującą. Każdy z nas ma skłonności do częstszego przybierania bliskiej sobie postawy, chociaż w zależności od sytuacji i roli, w jakiej występuje, postawa ta może się zmieniać.

 • Postawa uległa (bierna) – charakteryzuje ludzi zalęknionych, niewierzących w siebie, pozwalających, aby inni wybierali za nich. Tacy ludzie rzadko osiągają cele.
  Masz skłonności do bycia osoba uległą? Masz poczucie, że inni za Ciebie decydują?
  Ulegasz im, bo sądzisz, że są lepsi, silniejsi, wiedzą coś lepiej, mają nad Tobą władzę i dlatego Cię lekceważą?
 • Postawa agresywna — charakteryzuje ludzi pewnych siebie i swoich racji, niezważających na zdanie innych. Ludzie ci często wymuszają zgodę na swoje propozycje agresywnym zachowaniem. Ich zachowanie odbierane jest jako eksponowanie wysokiego poczucia własnej wartości, ale pod zewnętrzną maską pozorów często kryje się niska samoocena i lęk.
  Jeśli masz skłonności do bycia osobą agresywną, dominujesz nad innymi, bo wykorzystujesz swoją siłę, relacje, stanowisko, wpływy. Jesteś skuteczny, ale wzbudzasz niechęć i frustrację.
 • Postawa asertywna — cechuje osoby pewne siebie, mające wysoką samoświadomość tego, kim są i akceptujące same siebie. Osoby asertywne dobrze znają swoje potrzeby. Są uczciwe w stosunku do siebie i innych. Biorą odpowiedzialność za swoje życie oraz za realizację swoich potrzeb i marzeń.
  Jeśli jesteś osoba asertywną, szanujesz siebie i zdanie innych. Interesujesz się uczuciami i myślami innych ludzi. Zadajesz pytania, słuchasz, rozmawiasz. Bez obawy komunikujesz innym swoje opinie i potrzeby.

Same słowa to jednak nie wszystko. Skuteczna metoda asertywnego porozumiewania się nie polega tylko na doborze odpowiednich słów. Towarzyszyć im powinny: spokojna intonacja i umiarkowana siła głosu, przyjazny wyraz twarzy, oszczędna gestykulacja i otwarty tzw. język ciała. Jeśli nie połączymy wszystkich elementów wypowiedzi, zabrzmi ona nieprzekonująco i fałszywie.

Asertywność — ważna cecha skutecznego menedżera.

Asertywny menedżer to osoba wiarygodna i wzbudzająca szacunek. Podejmuje przemyślane decyzje i przedstawia je bez obawy, bo potrafi je uzasadnić i wytłumaczyć konieczność ich podjęcia. Udziela asertywnych informacji zwrotnych pracownikom i przełożonym. Jest gotowy wysłuchać odmiennych argumentów i polemizować z nimi. W każdej sytuacji zachowuje spokój i samokontrolę. Szanuje inne punkty widzenia, ale wymaga uwzględniania własnych opinii, jeśli jest pewien swoich racji.

Warto być asertywnym menedżerem, aby:

 • Mieć szacunek do samego siebie i innych.
 • Być pewnym siebie.
 • Umieć bronić swoich granic i nie dać się wykorzystywać.
 • Lepiej komunikować się z innymi.
 • Umieć podejmować własne decyzje i bronić ich.
 • Inni nas słuchali z uwagą i szacunkiem.

Czy asertywności można się nauczyć?

Nasze postawy życiowe, które niesiemy z sobą przez życie, wynikają z wychowania, wzorców kulturowych, w których żyjemy oraz osobistych cech charakteru. Zmiana reakcji, do której jesteśmy przyzwyczajeni i która stanowi mocny wzorzec zachowania jest bardzo trudna, ale możliwa. Jeżeli dostrzegasz w sobie rysy postawy uległej lub agresywnej, nie przejmuj się. Asertywności można się nauczyć!

W ramach AKADEMII MANAGERA SYNERGY© trenerzy Synergy-Consulting Group prowadzą cykl warsztatów i konsultacji indywidualnych. Skontaktuj się z nami – nauczymy Cię jak być asertywnym w życiu i w pracy menedżera oraz jak zbudować szanowaną pozycję w swojej firmie.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu