Audyt prawny dla Właścicieli Firm Rodzinnych

Wielu Właścicieli Firm Rodzinnych wstrzymuje się z działaniami sukcesyjnymi z uwagi na fakt, że będąc zaangażowanymi w zarządzanie bieżące trudno im znaleźć czas na stworzenie planu sukcesji.

Plan sukcesji warto zacząć od oceny stanu prawnego nieruchomości oraz patentów i znaków towarowych oraz spójności zapisów prawnych w zakresie postanowień dotyczących sukcesji.

👉 Audyt prawny dla Właścicieli Firm Rodzinnych obejmuje:

 • Analiza statutu lub umowy spółki pod względem obowiązujących postanowień:
  • zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej,
  • ukształtowania relacji Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zebrania Wspólników,
  • postanowień dotyczących sukcesji udziałów,
  • analiza zapisów statutu lub umowy spółki pod względem sukcesji,
  • ograniczeń w zakresie zbywania udziałów / akcji i wstępowania do spółki następców prawnych,
  • możliwości wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
 • Analiza prawna w zakresie opcji wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) i wyposażanie go w oddzielny majątek.
 • Analiza umów na podstawie, których spółce przysługuje prawo własności nieruchomości.
 • Analiza umów pracowniczych oraz obowiązujących u pracodawcy regulaminów.
 • Analiza w zakresie przysługujących spółce praw niematerialnych i prawnych, ochrony w zakresie zastrzeżonych znaków towarowych, okresu ochrony, dokonywanej ich wyceny.
 • Analiza umów dotyczących obowiązku zachowania poufności (NDA) oraz zakazów konkurencji a także poziomu zabezpieczeń zgodnie z RODO.
 • Analiza rozporządzeń testamentowych (ocena poprawności testamentu).

👉Właściciele Firm Rodzinnych w wyniku audytu prawnego otrzymują raport wraz z praktycznymi rekomendacjami i omówieniem poszczególnych rozwiązań prawnych z punktu widzenia planów sukcesyjnych, dalszego funkcjonowania docelowych przedsiębiorstw oraz prawnego zabezpieczenia struktury właścicielskiej.

👣 Chcesz rozpocząć planowanie sukcesji w swojej firmie? Zacznij od audytu prawnego!

👣 Sprawdź na https://synergy-consulting.pl/sukcesja/ i skontaktuj się z nami.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu