Analiza opłacalności biznesu

KLIENT I JEGO PROBLEM:

Firma produkcyjna w branży meblowej wykonuje meble na zamówienie. Zatrudnia ponad 50 osób.
Jej odbiorcami są architekci oraz klienci indywidualni w kraju oraz za granicą.
Do pozyskiwania zamówień wykorzystuje portal Allegro oraz platformę B2B.
Firma jest firmą rodzinną i posiada status spółki jawnej, prowadzi rachunkowość w formie ksiąg handlowych.
W ostatnich dwóch latach (2020 – 2021) Właściciele zaobserwowali spadek zyskowności na działalności podstawowej, pomimo wzrostu sprzedaży. Celem projektu doradczego było wskazanie tych obszarów funkcjonowania Spółki, które mają wpływ na poprawę zyskowności.
W trakcie wywiadów ustalono także, że firma zaczyna tracić płynność finansową.

DZIAŁANIE:

Przeprowadzono analizę w następujących obszarach:

 • Rentowności działalności podstawowej – produkcyjnej
 • Rentowności sprzedaży grup asortymentowych oraz grup klientów w kraju i za granicą
 • Efektywności działania
 • Zadłużenia Firmy
 • Płynności

Ze względu na ogólny charakter prowadzenia kosztów w programie księgowym nie było możliwe policzenie rentowności na grupach produktów ani klientach.

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonego audytu finansowego ustalono:

 • Właściciele do własnych celów analizowali całościową sprzedaż na którą składała się produkcja własna oraz inne przychody. Takie podejście zaciemniało ocenę sprzedaży i rentowność produkcji własnej.
 • Koszty prowadzenia działalności operacyjnej wzrosły, co wpłynęło na obniżenie rentowności sprzedaży. Głównie wzrosły koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników oraz usług obcych (głównie opłat marketingowych tj. Allegro)
 • Wzrosły koszty materiałów zużywanych na etapie produkcji, które wynikały z reklamacji od klientów oraz odpadów nie uwzględnianych w kalkulacjach.
 • Ze względu na wymagania rynku pracy firma podniosła pensje swoim pracownikom, co miało znaczący wpływ na rentowność produktów własnych.
 • Braki w dostawach materiałów spowodowały spadek wydajności pracowników, a co za tym idzie wzrost kosztów wynagrodzeń operatorów maszyn.
 • Firma nie ma wdrożonego systemu do zarządzania realizacją zleceń, co utrudnia zarządzanie zapasami.
 • Proces zakupu materiałów odbywa się każdorazowo pod przyjęte do realizacji zlecenie. Niezgodne stany magazynowe dodatkowo utrudniają zaopatrzenie na produkcji.
 • Ustalono, że pobrania (zobowiązania) Właścicieli na budowę nowej hali produkcyjnej są za wysokie w stosunku do wypracowanego zysku , co pogarsza płynność. Rośnie zadłużenie firmy, co pociąga za sobą dodatkowe koszty w formie prowizji i odsetek bankowych.

EFEKT:

 1. Przeszkolono właścicieli jak się planować wynik finansowy oraz wdrożono budżetowanie przychodów oraz kosztów.
 2. Opracowano strategię sprzedaży: wybrano grupy rentownych produktów i opracowano plany sprzedaży w kanałach dystrybucyjnych.
 3. Opracowano procedurę kontrolowania i ograniczania kosztów związanych z produkcją.
 4. Wdrożono system oznaczania i rejestrowania zleceń produkcyjnych.
 5. Opracowano w Excel system planowania realizacji zleceń na produkcji w celu lepszego zarządzania czasem pracy operatorów na stanowiskach.
 6. Wdrożono system rejestrowania czasu pracy na produkcji z uwzględnieniem oznaczeń zleceń, aby można było dokładnie policzyć rentowność na klientach.
 7. Przeprowadzono inwentaryzację w magazynie w celu uzgodnienia stanów magazynowych. Wdrożono procedurę przyjmowania do magazynu i wydawania materiałów do produkcji.
 8. Opracowano nowy sposób ewidencji danych księgowych w celu wdrożenia systemu kalkulacji zysku na grupach produktowych oraz klientach.
 • Kategorie:
  Doradztwo finansowe
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu