Prognozowanie płynności finansowej

KLIENT I JEGO PROBLEM

W kancelarii prawnej świadczącej usługi na rynkach międzynarodowych i zatrudniającej 10 osób. Kancelaria prowadzi rachunkowość w postaci Księgi Przychodów i Kosztów.
Właścicielom brakuje informacji o wielkości sprzedaży i marży poszczególnych usług na poszczególnych rynkach oraz informacji o bieżącej i prognozowanej płynności finansowej kancelarii. Utrudnia to efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

DZIAŁANIE

Na podstawie wywiadów z właścicielami oraz analizy danych dostępnych z systemu księgowego i innych baz, zostały zarekomendowane następujące działania:

  • wprowadzenie zasad planowania i budżetowania oraz mechanizmów kontroli zarządczej,
  • opracowanie i wdrożenie narzędzia do planowania płynności finansowej kancelarii
  • przeszkolenie pracownika z zakresu wprowadzania danych do arkuszy oraz przygotowywania zestawień dla Właścicieli.
  • wdrożenie systemu premiowego dla pracowników w oparciu o realizację planów sprzedaży

EFEKT

Po wdrożeniu narzędzia (arkusze Google) właściciele kancelarii na bieżąco znają wyniki kancelarii oraz mogą antycypować przychody, adekwatnie do tego ustalać cele sprzedażowe i planować pracę pracowników w kolejnych okresach.

Co roku w prosty sposób dostosowują premiowanie pracowników do coraz większych planów sprzedażowych oraz marżę na usługach.

  • Kategorie:
    Doradztwo finansowe