Zarządzanie rentownością w firmie produkcyjnej

KLIENT I JEGO PROBLEM

Firma produkcyjna z branży budowlanej. Zatrudnia 130 osób. Posiada własne punkty sprzedaży. Jest firmą rodzinną. Działalność jest prowadzona w formie Sp. z o.o.
Właściciele zatrudniają Zarząd do prowadzenia firmy, który składa się z 3 osób. Jeden członek zarządu odpowiada za sprawy finansowe. Drugi członek zarządu zajmuje się handlem i trzeci zajmuje się produkcją.
Niepokój Właścicieli wynikał z tego, że firma nie rozwijała się, choć inwestowała w otwieranie kolejnych sklepów sprzedaży.
Zakład produkcyjny przerabiał coraz mniej surowca, choć zakupy surowca rosły z roku na rok.
Coraz częściej zaczynał pojawiać się problem z problemami finansowymi klientów i ściąganiem należności.

DZIAŁANIA

🔴 Doradcy rozpoczęli od przeprowadzenia audytu finansowego. W wyniku przeanalizowania danych i przeprowadzenia wywiadów z kadrą zarządzającą stwierdzono że:

 • Firma nie zarządza wynikiem finansowym. Planowanie przychodów jest ograniczone do planowania sprzedaży i marży ogółem. Nie planuje się produkcji produktów własnych ani zakupu towarów handlowych.
 • Nie ma rozdzielenia pomiędzy kosztami zakupu sprzedanych towarów handlowych oraz materiałów do produkcji – utrudnia to wyliczenie marży.
 • Z roku na rok firma sprzedaje coraz więcej surowca do produkcji dla zaprzyjaźnionych firm konkurencyjnych.
 • Ponieważ ceny produktów własnych nie były konkurencyjne zdecydowano, aby we własnych sklepach sprzedawać produkty substytucyjne.
 • Nie jest znana opłacalność punktów sprzedaży. Kierownicy tych placówek nie są odpowiedzialni za planowanie i kontrolę kosztów.

🔴 W celu skorygowania zaobserwowanych niekorzystnych zjawisk podjęto następujące działania:

 • Opracowano i wprowadzono nowy system ewidencji danych księgowych w celu kalkulacji zysku na grupach produktowych i towarach handlowych
 • Wspólnie z Właścicielami i Zarządem opracowano plan przychodów i kosztów (budżet).
 • Plan sprzedaży został opracowany z podziałem na produkty własne i towary handlowe.
 • Dla punktów sprzedaży został opracowany budżet przychodów i kosztów. Punkty przynoszące stratę i bez perspektyw rozwoju zostały wytypowane do zamknięcia.
 • W pracy działu księgowego zostały przeprowadzone zmiany mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Opracowano wzór raportowania, który zarząd przedstawia co miesiąc na spotkaniu dla Właścicieli.

EFEKT

Właściciele kontrolują realizację planu przychodów i kosztów produkcji. Znają marżę na działalności podstawowej. Wiedzą ile wynoszą ich koszty handlowe: dostawy do klientów, koszty marketingu oraz koszty ogólnego zarządu.

Właściciele znają opłacalność własnego biznesu i mają kontrolę rentowności. Znają marżę na grupach produktowych i klientach.

Zweryfikowano strategię sprzedaży i powiązano ją z planem produkcji.

 • Kategorie:
  Doradztwo finansowe
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu