Zarządzanie rentownością kanałów dystrybucyjnych – budżetowanie

Szczegóły projektu

 

KLIENT

W firmie produkcyjnej zatrudniającej 130 osób został wprowadzony controlling finansowy.

CEL

Celem tego działania było zwiększenie kontroli sterowania wynikiem finansowym oraz dbanie o rentowność firmy.

EFEKT

Po wdrożeniu zarząd firmy planuje i kontroluje realizację przychodów własnych produktów oraz grup towarowych w kanale hurtowym i detalicznym. Zna poziom kosztów rodzajowych przypisanych do kanałów dystrybucyjnych w rejonach. W efekcie zarząd podejmuje skuteczniejsze decyzje, ponieważ zna rentowność działań handlowych oraz z łatwością steruje wynikiem na koniec roku.

  • Kategoria:
    Doradztwo finansowe