Zarządzanie efektywnością procesu produkcji

Szczegóły projektu

 

KLIENT I JEGO PROBLEM

Właściciele firmy produkcyjnej, zatrudniającej 100 osób (10 zespołów montażowych) zwrócili się do nas, ponieważ coraz mniej zarabiali, a konkurencja, stosując te same materiały, oferowała podobne produkty po niższych cenach.

Po przeprowadzeniu audytu okazało się, że firma ma za wysokie koszty wytwarzania, głównie związane z zarządzaniem pracownikami na produkcji.

DZIAŁANIE

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z kadrą managerską oraz analizy pracy zespołów na wydziałach produkcyjnych zarekomendowaliśmy między innymi:

  • zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji (na bazie Excel) do rozliczania godzin pracy pracowników,
  • opracowanie i wdrożenie systemu premiującego efektywność zespołów montażowych.

EFEKT

  • Po wdrożeniu rekomendowanych działań firma znacznie skróciła czas montażu urządzeń tj. z 8 do 6 dni, co w istotny sposób obniżyło koszty wytwarzania i stworzyło możliwość oferowania lepszych cen niż konkurencja. Dodatkowo firma zaczęła dostarczać produkty w krótszym czasie.
  • Kierownik Produkcji, dzięki opracowanej aplikacji Excel, codziennie monitoruje pracę zespołów montażowych i na bieżąco dokonuje korekt, aby utrzymać efektywność na wydziałach.
  • Pracownikom został przedstawiony nowy system premiowania, zgodnie z którym ich premia jest uzależniona zarówno od ich indywidualnej pracy, jak i wyników zespołów montażowych.
  • Kategoria:
    Doradztwo organizacyjne