Zarządzanie kryzysowe

Szczegóły projektu

 

KLIENT

Firma z sektora turystycznego.

CEL

Realizacja projektu zarządczego w formule interim management.

EFEKT

Został zrealizowany projekt zarządczy w formule interim management obejmujący między innymi:

  • przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji konfliktu właścicielskiego,
  • weryfikacji i w dużej części stworzenie od nowa procedur wewnętrznych określających funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  • wprowadzenie zasad planowania i budżetowania oraz mechanizmów kontroli zarządczej,
  • uporządkowanie dokumentacji formalno-prawnej i finansowej, w tym związanej z rozliczeniem dotacji unijnej,
  • optymalizację kosztów działalności,
  • stworzenie planu rozwoju przedsiębiorstwa,
  • realizację oczekiwanych przez właścicieli celów ekonomicznych.

Po zakończeniu projektu zarządzanie przedsiębiorstwem zostało przekazane z powrotem w ręce właścicieli.

  • Kategorie:
    Doradztwo organizacyjne