O naszej firmie

Synergia – tak rozumiemy Synergy Consulting Group. Synergia polegająca na umiejętności łączenia i wykorzystywania w działaniu różnorodnych kompetencji i doświadczeń, ale też synergia polegająca na budowaniu rozwiązań wspólnie z naszymi klientami. Za każdym razem w realizowanym projekcie powstaje wartość dodana i to ona jest naszym głównym celem.

Świadczymy dedykowane usługi konsultingowe wspomagające zarządzanie w organizacjach. Wspieramy firmy w rozwoju, pomagamy im rozwiązywać problemy i wprowadzać zmiany; kształtujemy pożądane postawy i kompetencje.

Poznaj nasz zespół

Najbardziej trwałe i działające rozwiązania buduje się nie z tymi, do których jesteśmy podobni, ale z tymi, od których się różnimy. Taki jest nasz zespół. Każdy z nas ma inne spojrzenie na świat, różne doświadczenia i umiejętności. Każdy jest inny. Działamy razem – na tym właśnie polega synergia. Na tym budujemy korzyści dla naszych klientów.

Agnieszka Kauczyńska
Partner Zarządzający, Doradca z zakresu strategii, organizacji i finansów

a.kauczynska@synergy-consulting.pl

Menedżer, doradca, trener zarządzania i mentor. W firmach rodzinnych przygotowuje sukcesorów do przejęcia zarządzania.

Specjalizuje się we wdrażaniu zmian z zakresu zarządzania sprzedażą i finansami, porządkowania organizacji i dostosowywania systemów motywacyjnych do realizowanych celów biznesowych.

Certyfikowany Konsultant Zarządzania „Certified Management Consultnat” w Danii.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i personelem oraz rozwojem umiejętności sprzedażowych.

Certyfikowany Project Manager (nr.317/2009r).

Manager z osiemnastoletnim doświadczeniem. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą. Pomaga Właścicielom i Zarządom Firm w osiągnięciu planowanych rezultatów w rozwoju przedsiębiorstwa i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej managerów.

Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. Licencjonowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnch „Ja jako lider”.
Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko–Francuskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Jako praktyk wykładała „Finanse przedsiębiorstw” na Wyższej Szkole Europejskiej im.Tischnera w Krakowie.
Zrealizowała projekty wdrożeniowe dla firm:

 • Produkcyjnych z branży: spożywczej, nasienniczej, AGD, piaskarek, kosmetyków, pokryć dachowych, szaf elektrycznych, kabli, kotłów, itp.
 • Usługowych z branży: księgowej, kancelarii prawnych, rekrutacyjnej, doradztwa energetycznego, marketingowych, konserwatorskiej, transportowej.
 • Handlowych z branży: spożywczej, instalacyjnej, zdrowej żywności, obuwniczej

Magdalena Winnicka
Partner, Doradca z zakresu sprzedaży i marketingu

m.winnicka@synergy-consulting.pl

Manager, konsultant i trener zarządzania. Praktyk zarządzania sprzedażą z piętnastoletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w firmach rodzinnych.

Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w firmach produkcyjnych z branży FMCG. Doskonale zna specyfikę opracowywania planów sprzedażowych i produkcyjnych, zajmuje się opłacalnością produkcji i wdrażaniem nowych produktów na rynek.

Pomaga klientom w zakresie:

 • opracowywanie strategii sprzedaży,
 • zarządzanie współpracą z kluczowymi klientami, negocjacja warunków umów handlowych,
 • wyznaczanie celów i ustalanie planów sprzedaży,
 • opracowuje narzędzia ułatwiające kontrolę realizacji tych planów,
 • przygotowywanie systemów premiowych i planów działania dla przedstawicieli handlowych,
 • prowadzi coaching dyrektorów regionu,
 • opracowywanie polityki cenowej i warunków handlowych,
 • tworzenie i zarządzanie budżetami marketingowymi,

Ukończyła Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra chemii.

Pracuje jako trener i mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania ludźmi, sposobów motywowania pozafinansowego, egzekwowania zadań oraz uczy managerów jak szkolić i rozwijać swoich pracowników.

W roku 2017 otrzymała dyplom „Consultant Development Course” w Kopenhadze w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania Matrik prowadzonej według standardów brytyjskich. Członkini Stowarzyszenia  Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, aktywnie prowadzi prace rozwojowe w ramach Grupy Konsultantów Stowarzyszenia. Działa zgodnie z etyką zawodu konsultantów MATRIK.

Bartosz Wójcik
Doradca, analityk biznesowy

b.wojcik@synergy-consulting.pl

Analityk, doradca biznesowy i tłumacz angielsko-polski. Pracował w projektach dla wielu polskich MŚP wspierając je w zakresie analiz strategicznych, rynkowych i marketingowych.

Wielokrotnie współpracował z firmami doradczymi i przedsiębiorstwami w tematach doradztwa organizacyjnego, marketingowego i finansowego, formułowania planów strategicznych, planów rozwoju eksportu.

Pomaga w przygotowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności. Dotychczasowy obszar doświadczeń obejmował także badania rynkowe i opracowywane narzędzi MS Excel do efektywnego zarządzania firmą i projektami.

Marcin Olesiński
Analityk i programista VBA

m.olesinski@synergy-consulting.pl

Analityk i programista VBA (Visual Basic for Applications). Od dwudziestu lat wspierania Zarządy i Właścicieli przygotowując analizy i raporty usprawniające zarządzanie Firmą.

Specjalizuje się w opracowywaniu narzędzi MS Excel i VBA do efektywnego zarządzania firmą i projektami w obszarach zarządzania stanami magazynowymi i zaopatrzeniem, analizy sprzedaży i benchmarkingu oraz poprawy efektywności procesów  biznesowych.

Z wykształcenia inżynier, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ukończone dwa kierunki studiów), uczestnik licznych kursów doszkalających z zakresu finansów i rozwiązań informatycznych.

Pomaga klientom w usprawnieniu prac na dużych zbiorach danych przygotowując indywidualne analizy i raporty. Zajmuje się porządkowaniem danych pod kątem optymalizacji i automatyzacji narzędzi raportujących.

Przykłady zrealizowanych projektów:

Automatyzacja: inwentaryzacji, raportowania przekroczeń czasu pracy, raportowania zapasu towarów, raportowania zwrotów towarowych, monitoring dostępu do rachunków bankowych oraz raportowania sprzedaży i prowadzenia badań MICE-benchmarking,.

Korzyści wynikające z wprowadzenia automatyzacji raportowania:

 • wyeliminowanie czasochłonnego procesu raportowania,
 • poprawa jakości raportowania poprzez wyeliminowanie błędów ludzkich
 • oszczędność kosztów w postaci wyeliminowanie nieefektywnego czasu pracy pracownika (przykład: pracownik poświęcał 40 godzin tygodniowo na przygotowanie raportów, po wprowadzeniu automatyzacji raporty są dostępne po 1 godzinie); pracownik ustala tylko kryteria raportowania i uruchomia skrypt automatyzujący)
 • bardzo szybki dostęp do analiz i statystyk,

Od 1998 roku świadczy usługi analityczne i programistyczne dla firm z branży spożywczej, paliwowej, budowalnej i ogrodniczej. Współpracował między innymi z firmami: BP EUROPE SE, Accenture czy Radisson Hotels.

Beata Słowik
Doradca z zakresu księgowości i podatków

b.slowik@synergy-consulting.pl

Specjalizuje się w doradztwie dla firm z zakresu zarządzania finansami oraz optymalizacji podatkowej.  Od 1996 roku posiada wydany przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowego (nr.2158/2003) uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2000 roku, jako Główna Księgowa prowadzi księgi rachunkowe dla spółek kapitałowych oraz osobowych.

Wspiera właścicieli i Zarządy Spółek w decyzjach związanych z przekształceniami firm. Ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i prawa pracy. Posiada Certyfikat Doradcy Finansowego wydany przez European Federation of Financial Professionals (EFG Pl.11.EFG.01263).  W trakcie przygotowania do egzaminu państwowego na Doradcę Podatkowego.

Prowadzi usługi w zakresie rozliczania kadr i płac. Jako praktyk prowadziła wykłady Wyższej Szkole Europejskiej im. T. Tischnera w Krakowie.

Marcin Pałkus
Doradca z zakresu procesów biznesowych i marketingu

m.palkus@synergy-consulting.pl

Menedżer, doradca i mentor. Praktyk zarządzania z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu na stanowiskach na wysokim szczeblu w firmach krajowych i zagranicznych.

Specjalizuje się w: zarządzaniu, finansach, IT i marketingu. To wszystko pozwala pełnić rolę skutecznego doradcy z zakresu zarządzania lub menedżera. Szeroki zakres specjalizacji doskonale sprawdzają się podczas doradztwa biznesowego w sektorze MŚP, szczególnie w firmach rodzinnych.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz podyplomowe studia MBA. Uczestniczył w prestiżowym, trwającym 1,5 roku, programie doskonalenia kadry menedżerskiej Management Development Program, prowadzonym przez amerykańską korporację RR Donnelley.

Wybrane przykłady projektów doradczych realizowanych dla firm rodzinnych:

Projekt doradczy z zakresu wdrożenia zarządzania sprzedażą oraz opracowanie systemu motywacyjnego pracowników – firma rodzinna (woj. Świętokrzyskie) zatrudniająca ok. 300 os., posiadająca ponad 40 sklepów własnych.

Projekt doradczy dotyczył sukcesji w firmie oraz planów rozwojowych – firma rodzinna zajmująca się produkcją mebli biurowych oraz wysokiej jakości mebli kuchennych na zamówienie. Firma posiada własny zakład produkcyjny oraz salon sprzedaży.

Konsorcjum Biuro Klub – skupiająca ponad 30 firm rodzinnych z całej polski przeprowadzenie audytu organizacyjnego oraz doradztwo z zakresu strategii rozwoju dla całego konsorcjum.

Posiada doświadczenie w branżach: produkcja, spożywcza, handel (sieciowy detal, hurt), shopping center (galerie handlowe), IT, logistyka, biuroserwis, marketing bezpośredni, e-commerce, innowacyjny marketing, non-profit (spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie inwalidów, fundacje, stowarzyszenia), remontowo-budowlana, turystyczna, poligrafia, wydawnictwa, agencje marketingowe.