Warsztaty i szkolenia

Szkolenia i warsztaty managerskie są dla nas integralnym elementem doradztwa. Skuteczne wdrażanie rozwiązań często wymaga przygotowania kadry przedsiębiorstwa.

„Akademia Managera Synergy ©” to kompleksowy program doskonalenia kompetencji dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Dedykowany do rekomendowanych przez doradców działań.

To cykl praktycznych warsztatów podczas, których nie tylko uczymy, jak zdobywać nowe kompetencje, ale rozwiązujemy konkretne problemy i pracujemy na faktycznych sytuacjach managerskich. Wspólnie wypracowujemy gotowe do wdrożenia usprawnienia w miejscu pracy. Zakres merytoryczny jest dopasowany do indywidualnego profilu i potrzeb uczestników.

Program Akademii Managera Synergy ©

Poznaj wszystkie moduły, z których składa się Program Akademii Managera Synergy ©:

W planowaniu rozwoju managera kluczowe jest budowanie własnej samoświadomości, która w codziennym działaniu pozwala wykorzystywać własne talenty i mocne strony. Badanie Extended DISC pozwala zweryfikować poziom kluczowych predyspozycji na stanowisku managera. Informacje zawarte w raporcie „Ja jako lider” są fundamentem do zdefiniowania własnego stylu zarządzania a także do opracowania indywidualnego planu rozwoju. Manager buduje swoją świadomość roli zarządzającego w oparciu o wzór zachowań managerskich, na które składają się: stawianie wyzwań, przekonywanie, motywowanie zespołu, budowanie relacji, wspieranie, systematyczne planowanie, dbanie o jakość, podważanie statusu quo.

Manager poznaje zarówno twarde i miękkie zasady budowania efektywnych zespołów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają fazy rozwoju zespołu oraz uświadamiają sobie znaczenie lidera w każdej z nich.

Dodatkowo managerowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak właściwie zarządzać sobą i jak ustalać priorytety dla siebie i zespołu, aby zwiększać efektywność działania. Poznają skuteczne metody zarządzania przez cele oraz zarządzania przez delegowanie.

W trakcie tego modułu manager poznaje praktyczne aspekty zarządzania z perspektywy budowania relacji, atmosfery i komunikowania się. Umiejętność rozpoznawania typów osobowości oraz znajomość różnic interpersonalnych pomaga skutecznie radzić sobie z ludźmi i efektywnie realizować wspólne cele biznesowe. Uczestnicy dowiadują się, w jakich sytuacjach i jak udzielać informacji zwrotnych.

Dokonywanie wiarygodnej oceny sytuacji oraz formułowanie celów strategicznych to wyzwanie dzisiejszych czasów. W trakcie warsztatów managerowie poznają proces budowania strategii krok po kroku, by skutecznie prowadzić firmę do celu. Trenerzy – praktycy biznesu dzielą się sprawdzonymi metodami diagnozowania sytuacji oraz pomagają wdrażać narzędzia ułatwiające operacyjne zarządzanie w kontekście realizowanej strategii.

W dobie ciągłych zmian rozumienie zasad planowania i wdrażania zmian pomaga managerom być skutecznym w realizacji celów. Poznanie najnowszych metod budowania zaangażowania pracowników oraz umiejętność racjonalizowania ich emocji jest kluczowe we wdrażaniu zmian. Praktyczna wiedza rozpoznawania etapów zmiany oraz wpływania na postawy i emocje uczestników pomaga pokonywać bieżące bariery.

Sprawne zarządzanie finansami to trafniejsze decyzje biznesowe. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się myśleć kategoriami ekonomicznymi i zyskują wskazówki, w jaki sposób prowadzić rachunkowość zarządczą, aby zabezpieczyć się przed najczęstszymi pułapkami z tego obszaru.

Jak skutecznie planować i realizować strategie marketingowe? Jak zarządzać sprzedażą? Jak zarządzać produktami w ofercie? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy tego modułu. Poznają najlepsze praktyki organizowania i motywowania zespołu sprzedażowego oraz dowiedzą się, które rozwiązania rzeczywiście działają w pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu ich lojalności.

Jak działamy?

Etapy realizowanych przez nas procesów doradczych:

Identyfikujemy źródła problemów. Rekomendujemy rozwiązania i definiujemy oczekiwane rezultaty.

Przygotowujemy dedykowaną ofertę. Po akceptacji zarządu/właścicieli firmy przygotowujemy plan działania.

Dobieramy właściwe narzędzia i metody. Realizujemy ustalony scenariusz działań, cały czas monitorując postępy.

Informujemy o postępie prac. Uzgadniamy ewentualne modyfikacje oraz dokonujemy oceny uzyskanych rezultatów.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
+ 48 604 259 634
Magdalena Winnicka
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

Temat:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synergy Consulting z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.