Audyty w firmach i organizacjach

Polskie firmy zakładane w latach 90. rozwijały się w sposób „organiczny”. Sukces osiągnęły dzięki przywódczym umiejętnościom założycieli. To właściciel o wszystkim decydował, zajmował się sprzedażą i załatwiał kontrakty dla firmy. Na podstawie informacji od Klientów podejmował decyzje o zatrudnianiu kolejnych ludzi i przeprowadzaniu rozwojowych inwestycji. Takie firmy świetnie funkcjonowały w ówczesnej rzeczywistości gospodarczej. Świat jednak się zmienia, a rynek ewoluuje, co wymusza na wszystkich przedsiębiorstwach dostosowanie się do współczesnych warunków ekonomicznych.

Na czym polega audyt firmy?

W Synergy Consulting Group działamy zgodnie z zasadą Petera Druckera, która mówi:

„Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”

Pomiaru rzeczywistych wyników, jakie osiąga firma i diagnozy jej kondycji dokonujemy przeprowadzając audyt organizacji.

Podejmując się przeprowadzenia audytu firmy i dbając o jego maksymalną rzetelność, wnikliwie badamy trzy główne filary działania przedsiębiorstwa, którymi są:

Struktura organizacyjna

Firmom brakuje struktury organizacyjnej, jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności – jednym słowem wszyscy odpowiadają za wszystko, w efekcie czego nikt nie ponosi realnej odpowiedzialności za nic. Choć takie podejście może sprawdzać się w początkowych fazach działalności firmy, to w toku jej rozwoju pojawia się potrzeba formalizowania stanowisk i porządkowania obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności.

W trakcie audytu porządkujemy kwestię komunikacji systemowej i obiegu dokumentów.

Standardy zarządzania

W firmach rodzinnych często brakuje standardów zarządzania poszczególnymi obszarami: zakupów, sprzedaży, produkcji, czy finansów. Planowanie wyniku finansowego nie jest powszechną praktyką, a jeżeli jakiekolwiek dotyczące go założenia istnieją, to zazwyczaj funkcjonują one jedynie w głowie właściciela, a nie na papierze. Często bywa też tak, że to właściciel czuje się odpowiedzialny za jego realizację, choć zatrudnia kadrę menedżerską.

To samo dotyczy planowania przychodów ze sprzedaży. W firmach produkcyjnych kluczowe znaczenie ma to, ile asortymentu sprzedaje się w miesiącu, kwartale, roku, w jakich kanałach dystrybucyjnych firma jest obecna i jakie produkty oferuje. W przypadku wprowadzania na rynek nowego produktu, na wstępie należy oszacować nakłady przeznaczone na marketing, które zagwarantują, że Klient dowie się o nowości. Przeprowadzając audyt firmy, szczegółowo analizujemy wszystkie aspekty zarządzania firmą i rekomendujemy rozwiązania najbardziej istotnych problemów w tym zakresie.

Systemy IT do zarządzania procesami

Brak systemów IT wspierających zarządzanie firmą jest dodatkową trudnością. Niedostatek danych utrudnia monitorowanie realizowanych planów, a także kontrolę ponoszonych przez firmę kosztów i jej płynności finansowej.

Zdarza się, że procesy produkcyjne prowadzone są w zeszytach, a ich planowanie odbywa się w „głowie” szefa produkcji. Często w firmach nie zarządza się przezbrojeniami maszyn, pozwalając decydować o tym pracownikom liniowym.

Kiedy warto przeprowadzić audyt w firmie?

Audyt zewnętrzny w firmie może zostać przeprowadzony na każdym etapie jej rozwoju. Wyspecjalizowani w zakresie zarządzania niezależni konsultanci wskażą, które procesy i obszary wymagają zmian lub uporządkowania danych. Konsultanci opracowują wzory raportów zarządczych oraz przygotowują pracowników działu księgowości do samodzielnego sporządzania takich sprawozdań. Następnie szkolą Zarząd, w jaki sposób korzystać z zawartych w raportach danych i jak wdrażać nowe ustalenia.

Celem audytu jest opisanie tego, w jaki sposób firma funkcjonuje, szczególnie w zakresie podstawowych obszarów: zakupów, sprzedaży, produkcji i finansów. Efektem audytu organizacji jest „Raport”, poświęcony opisowi sytuacji w firmie i zawierający rekomendowane działania na przyszłość.

Co zyskasz, zlecając audyt w swojej firmie?

Audyt zewnętrzny może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Zlecając audyt w swojej organizacji, zyskasz między innymi:

  • obiektywny i pełny obraz faktycznego stanu, w jakim znajduje się aktualnie Twoja firma;
  • wiedzę na temat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, którym kierujesz;
  • dane dotyczące sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego Twojej firmy;
  • możliwość poznania szans i zagrożeń rynkowych, z którymi w najbliższej przyszłości będzie mierzyć się Twoje firma;
  • gotowe do wdrożenia rekomendacje w zakresie usprawnienia działania Twojej organizacji i optymalizacji procesów;
  • zalecenia dotyczące najkorzystniejszych kierunków rozwoju Twojego biznesu.

Dlaczego właśnie nam powinieneś powierzyć przeprowadzenie audytu w Twojej firmie

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. Doskonale wiemy, z jakiej perspektywy przyjrzeć się Twojej firmie, by wychwycić wszelkie – nawet najmniejsze – problemy hamujące jej rozwój. Pomogliśmy już wielu podmiotom biznesowym, a zaproponowane przez nas rozwiązania pozwoliły im poprawić funkcjonowanie, zwiększyć zyski i ugruntować pozycję rynkową.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
+48 604 259 634
Magdalena Winnicka
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

Temat:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synergy Consulting z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.