Wdrożenie sukcesora do zarządzania firmą rodzinną

KLIENT I JEGO PROBLEM

Doradcy Synergy Consulting Group zostali zarekomendowani kancelarii prawnej, firmie rodzinnej, istniejącej w od 30 lat i zatrudniającej około 100 specjalistów wysokiej klasy (prawników i radców prawnych).

Ze względu na brak sukcesora w rodzinie, właściciel przekazał część swoich udziałów wieloletnim pracownikom, którzy byli równocześnie szefami działów i odpowiadali za bieżące działania kancelarii. Zespół tych ludzi utworzył Grono Wspólników, które wspólnie miało podejmować decyzje o rozwoju spółki, inwestycjach, zmianach i strategii.

Po upływie roku Wspólnicy doszli do wniosku, że nie umieją się porozumieć w kwestiach dotyczących strategii rozwoju kancelarii, a podejmowanie wspólnych decyzji zajmuje im bardzo dużo czasu i często jest niemożliwe ze względu na różnice zdań. Co więcej, te z trudem podejmowane decyzje często nie były akceptowane przez pozostałych pracowników. Chaos i niezgoda w Gronie Wspólników skutkowało problemami z personelem i obniżało zaangażowanie wszystkich pracowników do efektywnego działania.

Klient przedstawił swój problem jako trudności w komunikacji wśród kadry zarządzającej.

DZIAŁANIE

Konsultanci przeprowadzili audyt organizacyjny w spółce, przeanalizowali dokumenty i przeprowadzili wywiady ze wspólnikami.

Stwierdzili, że w spółce nie ma spisanej strategii rozwoju, a każdy ze wspólników różnie rozumie te same określenia biznesowe i finansowe. Ponadto Wspólnicy, którzy byli wysokiej klasy prawnikami, fachowcami w różnych dziedzinach prawa, nigdy nie przeszli szkolenia obejmującego kompetencje menedżerskie i finansowe niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem i pracownikami. Dlatego:

 • Nie bardzo rozumieli swoją rolę jako wspólników i nie potrafili przedłożyć interesów całej firmy (do czego zobowiązywało ich bycie wspólnikiem) ponad interesy działów, którymi zarządzali. Również bieżącą pracę merytoryczną uważali za ważniejszą niż zarządzanie kancelarią.
 • Nie potrafili interpretować zestawień finansowych i wyciągać z nich właściwych wniosków. W konsekwencji nie uwzględniali ich przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Nie potrafili w sposób przekonujący uzasadniać pracownikom podjętych decyzji oraz formułować ich w postaci celów do osiągnięcia.

Konsultanci przeprowadzili dla Wspólników szkolenia z finansów oraz efektywności biznesowej w zakresie niezbędnym dla menedżerów.

Na warsztatach strategicznych dla Grona Wspólników uczestnicy w pierwszym kroku wspólnie określili zakres swojej odpowiedzialności za firmę oraz zaakceptowali zasadę, że czas poświęcony na zarządzanie jest równie ważny jak czas poświęcony na pracę merytoryczną. Następnie, wspierani przez konsultantów, wypracowali strategię rozwoju kancelarii na najbliższy rok.

EFEKT

Prezentacja raportu z audytu była dla Wspólników początkiem rozumienia problemów spółki oraz swojej roli w zarządzaniu nią.

Konsultanci pomogli opracować standard raportów do wspólnego analizowania przez Wspólników oraz wskazali jak należy interpretować zawarte w nich dane aby kontrolować realizację obranej strategii działania..

Szkolenia z finansów oraz oceny efektywności biznesowej okazały się źródłem niezbędnej wiedzy do opracowania strategii i określenia celów biznesowych. Została również uzgodniona rola Wspólników i zdefiniowana ich odpowiedzialność za przyszłość kancelarii.

Ułatwiło to podejmowanie właściwych decyzji strategicznych i przełożenie ich na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. W konsekwencji pozostali pracownicy dostrzegli sens wprowadzanych zmian, dzięki czemu wzrosło ich zaangażowanie i motywacja do współpracy.

 • Kategorie:
  Sukcesja
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu