Akademia Sprzedaży SYNERGY© dla brokerów ubezpieczeniowych

KLIENT I JEGO POTRZEBA

Klient jest właścicielem Kancelarii Brokerskiej. Istotą usługi brokerskiej jest doradzanie klientom w wyborze odpowiednich umów ubezpieczeniowych właściwych dla ich potrzeb, a następnie pozyskanie korzystnych ofert od ubezpieczycieli. W oparciu o analizę potrzeb dobiera się optymalną ofertę ubezpieczeniową, a przypadku wystąpienia szkody dba o uzyskanie dla klienta odpowiedniego odszkodowania.

Brokerzy, w odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, który działa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, działają w interesie klienta. Specyfika pracy brokera wymaga:

 • szerokiej wiedzy merytorycznej
 • kompetencji sprzedażowych do pozyskiwania klientów i sprzedaży usług
 • kompetencji komunikacyjnych do budowania relacji z klientem opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Zespół brokerski naszego klienta składał się głównie z młodych pracowników, rozpoczynających swoją karierę zawodową. Klient dostrzegł potrzebę uprządkowania i udoskonalenia umiejętności sprzedażowych swoich brokerów. Szczególnie zależało mu na ustandaryzowaniu prowadzenia profesjonalnej rozmowy handlowej, przekonującej prezentacji oferty oraz umiejętności asertywnej komunikacji z klientami i ubezpieczycielami.

DZIAŁANIE

Na podstawie zapytania ofertowego został przygotowany program cyklu warsztatów Akademia Sprzedaży Synergy©, których celem było:

 • zwiększenie efektywności rozmów sprzedażowych oraz poprawa obsługi klientów
 • nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, w tym identyfikacji potrzeb klienta
 • wypracowanie standardów zachowań brokera ubezpieczeniowego jako doradcy klienta i profesjonalnego sprzedawcy,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Kancelarii poprzez określone postawy i zachowania brokerów,
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach trakcie współpracy z klientem
 • planowanie i organizacja indywidualnego czasu pracy,

Warsztaty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby na bazie doświadczeń uczestników uporządkować i uzupełnić wiedzę z zakresu komunikacji i rozwijać postawę skutecznego sprzedawcy.

EFEKT

Po ukończeniu Akademii Sprzedaży Synergy© brokerzy uzyskali następujące korzyści:

 • nabyli umiejętności skutecznej komunikacji z klientem i budowania zaufania, co przyczynia się do zwiększenia sprzedaży.
 • nauczyli się zarządzania własnymi emocjami i wpływania na zachowania klientów, co przekłada się na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
 • nauczyli się zarządzania czasem pracy, co zmniejsza stres i zwiększenia zadowolenia z pracy.
 • mają poczucie większej kontroli nad swoimi działaniami i satysfakcji z pracy

Klienci Kancelarii odczuli:

 • wzrost zadowolenia ze współpracy z profesjonalnymi brokerami o wysokich kompetencjach nie tylko merytorycznych, ale i społecznych.
 • poczucie zrozumienia swoich potrzeb i oczekiwań przy wyborze oferty.

W rezultacie nasz Klient osiągnął następujące korzyści:

 • zwiększenie liczby nowych klientów dzięki zwiększeniu kompetencji sprzedażowych brokerów.
 • lepszą obsługę dotychczasowych klientów.
 • zbudowanie zespołu zmotywowanych pracowników, którzy chętnie współpracują z klientami i ze sobą, pracując dla dobra Firmy.
 • budowanie wizerunku Kancelarii jako profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego, zatrudniającego wysoko wykwalifikowaną kadrę brokerów.
 • budowanie wizerunku Firmy jako pożądanego miejsca pracy, w którym inwestuje się w rozwój kompetencji pracowników.
 • Kategorie:
  Szkolenia
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu