Wprowadzanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced ScoreCard)

Szczegóły projektu

 

KLIENT

Producent i dystrybutor w branży FMCG.

CEL

Wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników.

EFEKT

 • W pierwszym etapie została przeprowadzona ocena organizacji firmy i sposobu funkcjonowania, jej kultury, komunikacji i obiegu informacji. Etap ten miał na celu zidentyfikowanie i zweryfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych aspektów funkcjonowania firmy (portfolio produktów, struktura sprzedaży i kanałów dystrybucyjnych, procesy planowania w obszarze produkcji, logistyki i magazynowania oraz pozycja firmy na rynku działania, jego potencjał, analiza konkurencji). Zostały użyte między innymi: macierz produktów BCG, analiza PEST i SWOT, analiza benchmarkingowa i kwestionariusze diagnozy struktury organizacyjnej. Rezultatem tego etapu był raport weryfikujący plany i cele strategiczne w perspektywie pięcioletniej oraz strategię marketingową. Dodatkowo zawierał analizę zachowań managerskich, metod zarządzania i rekomendacje w wyżej wymienionych obszarach.
 • W drugim etapie, wraz z powołanym zespołem roboczym, wskazane w raporcie cele i działania strategiczne zostały szczegółowo opisane i sparametryzowane zgodnie z metodyką BSC z perspektywy finansowej, rynku i klientów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Na tej podstawie została opracowana mapa procesów, uporządkowano i przypisano obszary odpowiedzialności, ustalono mierniki i budżety niezbędne do realizacji zadań opisanych w Zrównoważonej Karcie Wyników.
 • Kategorie:
  Doradztwo strategiczne
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu