Magdalena Hodurek

HR Menedżer, HR Konsultant, trener zarządzania. Posiada ponad 14- letnie doświadczenie menedżerskie w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Realizuje projekty z zakresu rekrutacji, sukcesji i planowania karier i rozwoju pracowników. Zajmuje się projektowaniem i implementacją kompleksowych rozwiązań szkoleniowych dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla.

Specjalizuje się w budowaniu marki pracodawcy – „Employer Branding” oraz budowaniem zaangażowania i badaniem satysfakcji pracowników.

Jako doświadczony Kierownik Projektów HR:

  • Opracowuje projekty wdrożeniowe ukierunkowane na realizację celów biznesowych firmy
  • Specjalizuje się w budowaniu zaangażowania pracowników oraz zarządzaniem wydajnością pracowników
  • Rozwiązuje problemy dotyczące relacji z pracownikami
  • Opracowuje strategię rozwoju pracowników w świetle przydatności dla firmy
  • Ocenia i przewiduje potrzeby związane z sukcesją stanowisk kierowniczych
  • Przygotowuje managerów do przeprowadzania ocen okresowych pracowników
  • Prowadzi spotkania rozwojowe Assessment Center

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w zakresie psychologii stosowanej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ukończyła Szkołę Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Akademię Technik Ekspersywnych. Posiada dyplom ukończenia Szkoły Menedżera Projektów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera .

Posiada Certyfikat NLP.