Gabriela Pawlus-Łapa

Adwokat wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej – nr wpisu KRA/ADW/2454. W ramach prowadzonej praktyki kompleksowo obsługuje podmioty gospodarcze.

Doradza w zakresie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy i sporządzania umów gospodarczych, jak i spraw korporacyjnych.

  • Prawa gospodarczym,
  • Prawa własności intelektualnej,
  • Prawa pracy,
  • Prawa cywilnym,

Została wpisana na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz listę Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.

Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński,
  • studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.