Bartosz Wójcik

Analityk, doradca biznesowy i tłumacz angielsko-polski. Pracował w projektach dla wielu polskich MŚP wspierając je w zakresie analiz strategicznych, rynkowych i marketingowych.

Wielokrotnie współpracował z firmami doradczymi i przedsiębiorstwami w tematach doradztwa organizacyjnego, marketingowego i finansowego, formułowania planów strategicznych, planów rozwoju eksportu.

Pomaga w przygotowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności. Dotychczasowy obszar doświadczeń obejmował także badania rynkowe i opracowywane narzędzi MS Excel do efektywnego zarządzania firmą i projektami.