Opracowanie strategii rozwoju i zmian organizacyjnych – sukcesja

Szczegóły projektu

 

KLIENT

Firma świadcząca usługi konserwatorskie, zatrudniająca 20 pracowników. W ramach procesu sukcesji została opracowana strategia rozwoju firmy obejmująca perspektywę finansową, rynku, procesów wewnętrznych i zasobów potrzebnych do realizacji tych celów.

CEL

Przeprowadzenie procesu sukcesji.

EFEKT

W wyniku prac pojawiła się potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji firmy. Dokonano audytu organizacyjnego na podstawie, którego została opracowana nowa struktura organizacyjna oraz podział zakresu obowiązków. Sukcesorce łatwiej było przejmować zarządzanie w firmie oraz dokonywać zmian personalnych. Dodatkowo został zaprojektowany i wdrożony arkusz MS Excel do zarządzania zakresem prac i budżetem na obiektach konserwatorskich.

  • Kategoria:
    Doradztwo strategiczne