Identyfikacja przewag konkurencyjnych metodą “Blue Ocean”

Szczegóły projektu

 

KLIENT

Firma turystyczna, która istnieje 25 lat na rynku.

CEL

Opracowanie i wdrożenie planu rozwoju ze względu na zmieniający się rynek branży turystycznej. W ostatnich latach rynek usług turystycznych ulega poważnym zmianom, szczególnie, że wiele osób organizuje wyjazdy na własną rękę.

EFEKT

Podstawą do wdrażania zmian było dokonanie oceny potencjału zasobów firmy oraz rynku i badanie konkurencji. Po zdefiniowaniu czynników konkurencyjności dla tej branży został opracowany profil konkurencyjny rynku. Sprawdziła się tu metoda „Blue Ocean”, która w sposób przejrzysty pozwoliła usystematyzować działania według podziału: co należy wzmacniać, co opracować i w co zainwestować, a co eliminować.

  • Kategoria:
    Doradztwo strategiczne